Aktualności
16 Stycznia
Opublikowano: 2018-01-16

Nagrody MSZ za publikacje o historii polskiej dyplomacji

Rada Dyplomacji Historycznej przy Ministrze Spraw Zagranicznych zorganizowała po raz pierwszy interesujący konkurs. Nagrody i wyróżnienia za najlepsze publikacje, które ukazały się w latach 2015-2016, przyznane zostały w dwu kategoriach: obcojęzyczne promujące historie Polski oraz publikacje w języku polskim dotyczące historii polskiej dyplomacji.

9 stycznia wiceminister spraw zagranicznych wręczył nagrody. Nagrodę główną w kategorii za najlepszą publikację w języku polskim z zakresu historii polskiej dyplomacji otrzymał prof. Andrzej Nowak z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytutu Historii PAN za pracę Pierwsza zdrada Zachodu. 1920 – zapomniany appeasement. Nagrodę główną w kategorii najlepsza publikacja obcojęzyczna promująca historię Polski otrzymał prof. Robert Frost z Uniwersytetu Aberdeen za pracę The Oxford History of Poland-Lithuania. Volume I: The Making of the Polish-Lithuanian Union, 1385-1569, wydaną w 2015 r. w Oksfordzie.

Przyznano także kilka wyróżnień. Otrzymali je:

– w kategorii najlepsza publikacja obcojęzyczna promująca historię Polski: dr Daniel Brewing z Uniwersytetu Aachen za pracę Im Schatten von Auschwitz, Deutsche Massaker an polnischen Zivilisten 1939 – 1945, wydaną w 2016 r. w Darmstadt; prof. Patryk Babiracki z Uniwersytetu Texas-Arlington w Stanach Zjednoczonych, za publikację Soviet Soft Power in Poland. Culture and Making of Stalin’s New Empire, 1943-1957, wydaną w 2015 r. w Chapel Hill;

– w kategorii najlepsza publikacja w języku polskim z zakresu historii polskiej dyplomacji: prof. Andrzej Maciej Brzeziński z Uniwersytetu Łódzkiego za publikację Oskar Halecki a Liga Narodów. Poglądy i działalność, wydaną w 2016 r. w Łodzi; Wydawnictwo ARCANA – prezes Zuzanna Dawidowicz i prof. Zofia Zielińska za edycję źródeł Correspondance de Stanislas-Auguste avec Catherine II, wydaną w 2015 r. w Krakowie.

Z okazji wręczenia nagród w Konkursie Historycznym Ministra Spraw Zagranicznych odbyła się także konferencja Dyplomacja publiczna i promocja historii Polski za granicą, współorganizowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wzięli w niej udział laureaci Konkursu oraz polscy i zagraniczni historycy.

JK

(źródło: IH PAN)

Dyskusja (0 komentarzy)