Aktualności
Sprawy nauki
20 Sierpnia
Opublikowano: 2019-08-20

Nagrody Narodowego Centrum Nauki

9 października 2019 r. Narodowe Centrum Nauki (NCN) organizuje już po raz siódmy wydarzenie pn. uroczystość wręczenia Nagrody Narodowego Centrum Nauki.

NCN jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych. Nagroda NCN to wyróżnienie dla młodych uczonych za znaczące osiągnięcia naukowe, dokonane w ramach badań podstawowych prowadzo­nych w polskiej jednostce naukowej, udokumentowane publikacjami afiliowanymi w polskiej jednostce nauko­wej. Nagrodę ustanowiła Rada Narodowego Centrum Nauki w lutym 2013 r. Wyróżnienie, w trzech obsza­rach badawczych: nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce, nauki o życiu, nauki ścisłe i techniczne, przyznaje Kapituła, w skład której wchodzą dyrektor i Rada NCN oraz przedstawiciele fundatorów Nagrody. Fundatorami Nagrody NCN są polskie przedsiębiorstwa i fundacje, którym leży na sercu rozwój i promocja badań podstawowych prowadzonych w Polsce.

Uroczystość wręczenia Nagrody NCN 2019 odbędzie się 9 października w Galerii Sztuki Polskiej XIX w. w Sukiennicach, Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie.

Program

Dyskusja (0 komentarzy)