Aktualności
Sprawy nauki
16 Listopada
Opublikowano: 2017-11-16

Nagrody PAN dla pracowników naukowych Wydziału Biologii UG

Pracownicy Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego zdobyli znaczące wyróżnienia Polskiej Akademii Nauk. Prof. Grzegorz Węgrzyn otrzymał Medal im. Leona Marchlewskiego za wybitne osiągnięcia badawcze w zakresie biologii molekularnej, zespół pod kierunkiem dr hab. Iwony Mruk zdobył główną nagrodę w konkursie im. prof. K. Bassalika na najlepsze prace mikrobiologiczne wykonane w polskich laboratoriach i opublikowane w roku 2016, a zespół prof. Agnieszki Szalewskiej-Pałasz otrzymał w tym samym konkursie wyróżnienie.

Na posiedzeniu Komitetu Biologii Molekularnej Komórki Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn z Wydziału Biologii UG otrzymał Medal im. Leona Marchlewskiego za wkład w rozwój tej specjalności naukowej. Medal im. Leona Marchlewskiego przyznawany jest corocznie na wniosek Komitetu Biochemii i Biofizyki PAN przez Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN uczonym polskim za wybitne osiągnięcia badawcze w zakresie biologii molekularnej, biologii komórki, biochemii i biofizyki. Jest to najwyższe wyróżnienie przyznawane przez ten komitet.

Na tym samym posiedzeniu zostały wręczone nagrody i wyróżnienia w konkursie im. prof. K. Bassalika na najlepsze prace mikrobiologiczne wykonane w polskich laboratoriach i opublikowane w roku 2016. Nagroda główna została przyznana zespołowi pod kierunkiem dr hab. Iwony Mruk z Wydziału Biologii UG za artykuł pt. Natural C-independent expression of restriction endonuclease in a C protein-associated restriction-modification system opublikowany w czasopiśmie „Nucleic Acids Research” (autorzy: Monika Rezulak, Izabela Borsuk i Iwona Mruk). Wyróżnienie zostało przyznane zespołowi pod kierunkiem prof. dr hab. Agnieszki Szalewskiej-Pałasz z Wydziału Biologii UG za artykuł Isothiocyanates as effective agents against enterohemorrhagic Escherichia coli: insight to the mode of action opublikowany w czasopiśmie „Scientific Reports” (autorzy: Dariusz Nowicki, Olga Rodzik, Anna Herman-Antosiewicz i Agnieszka Szalewska-Pałasz).

Zaległą główną nagrodę za najlepszą pracę mikrobiologiczną opublikowaną w roku 2015 odebrał prof. dr hab. Igor Konieczny z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed. Nagroda została przyznana zespołowi pod kierunkiem prof. Igora Koniecznego za artykuł pt. Plasmid replication initiator interactions with origin 13-mers and polymerase subunits contribute to strand –specific replisome assembly opublikowany w czasopiśmie „Proceedings of the National Academy of Sciences” (autorzy: Aleksandra Wawrzycka, Marta Gross, Anna Wasążnik i Igor Konieczny).

Posiedzenie Komitetu Biologii Molekularnej Komórki Polskiej Akademii Nauk odbyło się 14 listopada 2017 w Warszawie.

Beata Czechowska-Derkacz

Dyskusja (0 komentarzy)