Aktualności
22 Listopada
Opublikowano: 2018-11-22

Nagrody Polskiego Towarzystwa Fizycznego

Prof. dr hab. Marek Biesiada z Uniwersytetu Śląskiego został uhonorowany Nagrodą Naukową Polskiego Towarzystwa Fizycznego im. Wojciecha Rubinowicza. Został doceniony za nowatorskie badania dotyczące soczewek grawitacyjnych i zwartych radioźródeł jako nowych narzędzi kosmologii i fizyki fundamentalnej.

Nagrodę PTF za rozprawę doktorską otrzymał dr Krzysztof Szerenos z Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku za pracę: „Ultrafast nonthermal photo-magnetic recording in dielectrics”, w której zaprezentował badania związane z zaobserwowaniem i wyjaśnieniem mechanizmu szybkiego przełączania magnetyzacji prowadzącego do możliwości fotomagnetycznego zapisu informacji. Kapituła wyróżniła pracę doktorską dr. Pawła Gruszeckiego (Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza), zatytułowaną „Theoretical Study of the Spin Wave Beams in Thin Ferromagnetic Films”, która dotyczy badań związanych z dynamiką fal spinowych w cienkich warstwach ferromagnetycznych.

Nagrodę PTF za pracę magisterską im. Arkadiusza Piekary otrzymał mgr Bartłomiej Rzeszotarski z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej za pracę: „Transport prądu i spinu we wstęgach grafenu z adatomami fluoru”. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała mgr Marta Przychodnia z Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej za pracę „Charakteryzacja struktur Gd na Pt(111) metodami STM/STS”.

Nagrodę PTF za Popularyzację Fizyki i medal im. Krzysztofa Ernsta otrzymał dr Witold Zawadzki z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podkreślono skalę, a zwłaszcza różnorodność działań prowadzonych przez laureata, obejmujących organizację konkursów o zasięgu ogólnopolskim, prowadzenie warsztatów, wykładów, pokazów dla dzieci, młodzieży, studentów i dorosłych z Krakowa i okolic oraz różnych miejsc na terenie całego kraju.

Nagrodę PTF I stopnia im. Grzegorza Białkowskiego dla wyróżniających się nauczycieli i Medal im. Grzegorza Białkowskiego otrzymała mgr Maria Dobkowska ze Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 339 im. Raoula Wallenberga w Warszawie. Otrzymała ją za szczególne zasługi w promowaniu nowatorskich rozwiązań dydaktycznych w Polsce i w Europie, w propagowaniu pracy metodą projektów, w tworzeniu multimedialnych materiałów do nauczania fizyki oraz za wzorcowe przekazywanie wiedzy i umiejętności przyszłym nauczycielom fizyki, a także za wieloletnie aktywne działania w Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Fizycznego (2006-2017) i innych strukturach Towarzystwa na rzecz poprawy nauczania fizyki w Polsce.

Nagrodą Specjalną PTF postanowiło uhonorować w tym roku prof. dr. hab. Bogdana Cichockiego w uznaniu jego istotnego wkładu merytorycznego i organizacyjnego w obchody setnej rocznicy śmierci Mariana Smoluchowskiego.

Powstałe w 1920 roku Polskie Towarzystwo Fizyczne co roku przyznaje nagrody dla doświadczonych naukowców, młodych badaczy, a także nauczycieli za ich wybitne osiągnięcia i zasługi w dziedzinie badań naukowych, popularyzacji fizyki oraz jej nauczania.

Dyskusja (0 komentarzy)