Aktualności
30 Września
Opublikowano: 2020-09-30

Nagrody Polskiego Towarzystwa Fizycznego

Prof. Dariusz Kaczorowski z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu został uhonorowany Nagrodą Naukową Polskiego Towarzystwa Fizycznego im. Wojciecha Rubinowicza. W tym roku przyznano także Nagrody Specjalne z okazji 100-lecia PTF.

Powstałe w 1920 roku Polskie Towarzystwo Fizyczne co roku wręcza nagrody doświadczonym naukowcom, młodym badaczom, a także nauczycielom za ich wybitne osiągnięcia i zasługi w dziedzinie badań naukowych, popularyzacji fizyki oraz jej nauczania. W tym roku, szczególnym – z uwagi na okrągły jubileusz PTF, Nagrodę Naukową im. Wojciecha Rubinowicza otrzymał prof. dr hab. inż. Dariusz Kaczorowski z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu. Doceniono go za wybitny wkład w odkrycia chronionych topologicznie nietrywialnych stanów elektronowych w modelowych materiałach semimetalicznych.

Nagrody Specjalne na 100-lecie PTF otrzymali: prof. dr hab. Andrzej Kajetan Wróblewski, niezwykle zasłużony popularyzator fizyki, autor wielu publikacji o historii fizyki, odkrywający i popularyzujący polskie wątki w tej historii, oraz prof. dr hab. Wojciech Nawrocik, niestrudzony popularyzator fizyki, aktywny organizator wielu przedsięwzięć popularyzujących nauki przyrodnicze.

Nagroda PTF za Popularyzację Fizyki i Medal im. Krzysztofa Ernsta trafiły do prof. dr. hab. Henryka Drozdowskiego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, którego uhonorowano za długoletnie zaangażowanie, pasję oraz umiejętność wzbudzania fascynacji zjawiskami fizycznymi poprzez wybitną i wszechstronną działalność edukacyjną i popularyzującą fizykę w postaci wykładów dla dzieci i młodzieży, książek i artykułów popularnonaukowych, recenzji, audycji radiowych, projektów krajowych i międzynarodowych.

Laureatem Nagrody PTF za Artykuł Popularnonaukowy w roku 2020 został mgr inż. Dariusz Aksamit z Politechniki Warszawskiej za niekonwencjonalny sposób dzielenia się wiedzą i rozbudzanie wyobraźni poprzez artykuły, audycje i filmy popularyzujące fizykę. W opublikowanym w latach 2019–2020 cyklu interesujących artykułów popularnonaukowych oraz filmów dotyczących pól elektromagnetycznych w zrozumiały, rzetelny i ciekawy sposób  opisywał zjawiska fizyczne, ich zastosowania i wpływ na życie codzienne. Pod uwagę wzięto również jego dorobek:  inne artykuły związane z fizyką i z fizyką medyczną, a także filmy i programy opublikowane zarówno w serwisie You Tube, jak i telewizji i radio.

Nagrodę PTF za rozprawę doktorską przyznano dr. inż. Krzysztofowi Ptaszyńskiemu z Instytutu Fizyki Molekularnej w Poznaniu („Nierównowagowa fizyka statyczna układów kropek kwantowych: Fluktuacje prądowe i termodynamika przepływu informacji”).

Z kolei Nagrodę PTF za pracę magisterską im. Arkadiusza Piekary dostał mgr inż. Michał Barej z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie („Produkcja cząstek przy energii 200 GeV w modelach zranionych konstytuentów”). Wyróżniono: mgr Maksymiliana Środę z Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej za pracę „Spin transport in disordered Hubbard chains with broken SU(2) symmetry” oraz mgr Aleksandra Rodka z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego za pracę „Dynamika ekscytonów badana metodami pompa-sonda w półprzewodnikowych dichalkogenkach metali przejsciowych”.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)