Aktualności
Sprawy nauki
15 Lutego
Opublikowano: 2017-02-15

Nagrody Polskiego Towarzystwa Fizycznego

Polskie Towarzystwo Fizyczne co roku przyznaje nagrody dla doświadczonych naukowców, młodych badaczy, a także nauczycieli za ich wybitne osiągnięcia i zasługi w dziedzinie badań naukowych, popularyzacji fizyki oraz jej nauczania. Nagrody za rok 2016 wręczono w Warszawie 11 lutego.

Nagrodę Naukową PTF im. Wojciecha Rubinowicza otrzymał prof. Piotr Bożek z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie za fundamentalne badania teoretyczne ultrarelatywistycznych zderzeń jądrowych.

Równorzędną Zespołową Nagrodę Kapituła Nagród Naukowych PTF przyznała zespołowi polskich fizyków uczestniczącemu w pracach grupy LIGO, za istotny udział w badaniach prowadzących do odkrycia fal grawitacyjnych. W skład zespołu wchodzą: Andrzej Królak (Instytut Matematyczny PAN, Narodowe Centrum Badań Jądrowych), Krzysztof Belczyński (Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego), Tomasz Bulik (OA UW), Izabela Kowalska-Leszczyńska (OA UW), Michał Bejger (Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN), Piotr Jaranowski (Uniwersytet w Białymstoku), Adam Zadrożny (NCBJ), Dorota Rosińska (Uniwersytet Zielonogórski) oraz Adam Kutynia (NCBJ).

PTF nagrodziło też najlepszą rozprawę doktorską – w tej kategorii zwyciężył dr Tomasz Wasak z Wydziału Fizyki UW za pracę dotyczącą kwantowej interferometrii.

Za najlepszą pracę magisterską uznano „Czterofotonowe procesy nieliniowe w ciepłych parach rubidu jako potencjalny interfejs światło-atomy” Michała Parniaka-Niedojadły z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Nagrodę za popularyzację fizyki i medal im. Krzysztofa Ernsta otrzymała dr Józefina Turło. Laureatka organizowała seminaria, konferencje i warsztaty, założyła Polskie Towarzystwo Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych i kierowała nim, a także aktywnie promowała eksperymenty fizyczne i brała udział w międzynarodowych komitetach doradczych.

Nagrodę I stopnia im. Grzegorza Białkowskiego dla wyróżniających się nauczycieli i Medal im. Grzegorza Białkowskiego otrzymała Nina Tomaszewska, nauczycielka fizyki w XXVII LO im. Tadeusza Czackiego w Warszawie. Doceniono jej pracę z uzdolniona młodzieżą i wybitne osiągnięcia uczniów oraz propagowanie wśród nauczycieli zastosowania komputerów w nauczaniu fizyki jako narzędzi wspierających eksperymenty i do modelowania numerycznego.

Nagrodę II stopnia dla wyróżniających się nauczycieli otrzymał mgr Bogusław Lanuszny z VIII LO w Katowicach, a nagroda III stopnia trafiła do Pawła Andryszaka z IV LO w Białymstoku.

Źródło: PAP – Nauka w Polsce

Dyskusja (0 komentarzy)