Aktualności
23 Marca
Opublikowano: 2020-03-23

Nagrody Polskiego Towarzystwa Matematycznego

Prof. Adam Bobrowski z Politechniki Lubelskiej i prof. Yuriy Tomilov z  Instytutu Matematycznego PAN zostali laureatami nagród Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Za całokształt dorobku w dziedzinie zastosowań matematyki Nagrodę Główną PTM im. Hugona Steinhausa otrzymał prof. Adam Bobrowski, kierownik Katedry Matematyki Politechniki Lubelskiej. Jest specjalistą z teorii półgrup operatorów oraz procesów stochastycznych i ich zastosowań w modelach biologicznych. Jego badania związane z zastosowaniami matematyki można podzielić na trzy grupy: genetyka populacyjna, ekspresja genów i dyfuzja wewnątrzkomórkowa, a ostatnio również zagadnienia z agrofizyki. Wszystkie zastosowania dotyczą perspektywicznych problemów naukowych i są często dość zaskakujące. Na przykład z wyników dotyczących dryftu genetycznego i mutacji korzysta się przy badaniu wędrówki ludów i naszej prehistorii. Badanie ścieżek sygnałowych i ekspresji genów to fundamentalne zagadnienie współczesnej biologii i medycyny, kluczowe do zrozumienia patogenezy wielu chorób. Zupełnie nowatorskie są badania dyfuzji w cienkich warstwach, w których lubelski naukowiec z powodzeniem wykorzystuje twierdzenia o zdegenerowanych przejściach granicznych. Jest autorem 5 monografii i 66 artykułów naukowych.

Z kolei prof. Yuriy Tomilov z Zakładu Analizy Funkcjonalnej Instytutu Matematycznego PAN otrzymał Nagrodę Główną PTM im. Stefana Banacha za głębokie i szeroko cytowane wyniki w zakresie teorii operatorów i półgrup operatorów na przestrzeniach Banacha oraz ich zastosowania w teorii równań różniczkowych i teorii ergodycznej. W IM PAN pracuje od 2006 roku. Wcześniej obronił doktorat na Uniwersytecie Tarasa Szewczenki w Kijowie i uzyskał habilitację na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2011 roku otrzymał polskie obywatelstwo. W ostatniej dekadzie uzyskiwane przez niego wyniki stanowiły istotny przełom w badaniach matematycznych. Jest jednym z autorów odkrywczych rezultatów dotyczących optymalnych oszacowań tempa malenia („zaniku”) półgrup operatorowych na przestrzeniach Hilberta. Ponadto, wraz ze współautorami, prof. Tomilov podał nowe wersje rachunków funkcyjnych dla operatorów nieograniczonych związanych z przestrzeniami Besova i funkcjami Nevanlinny-Picka, oraz po raz pierwszy przedstawił jednolite podejście do szeregu istotnych oszacowań w teorii aproksymacji półgrup operatorowych. Jak podkreśla prof. dr hab. Marek Bożejko, przewodniczący jury Nagrody im. Stefana Banacha, bardzo ważne są również wyniki prof. Tomilova uzyskane we współpracy z grupą prof. F. Sukocheva z Australii. Dotyczą one uogólnień indeksu Fredholma w terminach indeksu Wittena za pomocą funkcji przesunięcia spektralnego.

Trzecia z najbardziej prestiżowych polskich nagród w tej dziedzinie – im. Samuela Dicksteina za osiągnięcia w dziedzinie edukacji matematycznej, popularyzacji i historii matematyki – przyzwana jest co dwa lata i w tym roku laureata nie ogłoszono.

MK, źródło: PL, PTM

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)