Aktualności
20 Grudnia
Opublikowano: 2018-12-20

Nagrody Prezesa Rady Ministrów

Premier Mateusz Morawiecki uhonorował naukowców za wybitny dorobek naukowy i artystyczny, osiągnięcia naukowo-techniczne, rozprawy doktorskie i prace będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego. W tym roku spośród 462 zgłoszonych prac przyznano 44 Nagrody Prezesa Rady Ministrów.

W gronie laureatów znalazło się sześć osób, które doceniono za wybitny dorobek naukowy i artystyczny. Są to:

  • prof. dr hab. Ewa Górecka z Uniwersytetu Warszawskiego – za wybitny dorobek naukowy w dziedzinie chemii i fizyki ciekłych kryształów, w szczególności za pionierski wkład w badania dotyczące struktury i właściwości materiałów ciekłokrystalicznych: m.in. współodkrycie antyferroelektrycznego ciekłego kryształu oraz nowej fazy ciekłokrystalicznej o budowie helikalnej utworzonej przez chemicznie niechiralne molekuły. Uzyskane wyniki otwierają perspektywy potencjalnych zastosowań w zakresie przestrajalnych metamateriałów optycznych oraz urządzeń przechowujących informację;
  • prof. dr hab. Maria Korytowska z Uniwersytetu Jagiellońskiego – za całokształt dorobku naukowego, w tym za ponad 90 publikacji (w tym kilkanaście książek) o charakterze interdyscyplinarnym z zakresu szeroko rozumianej humanistyki literackiej i kulturowej, mitokrytyki czy historii idei oraz komparatystyki. Prace te, pisane po polsku, angielsku bądź francusku, cechuje metodologiczna precyzja, a także oryginalność myśli połączona z rzetelnością analiz oraz błyskotliwością ujęć syntetycznych, często dotyczących tematów rozpatrywanych przez pryzmat wielu stuleci i wielu literatur europejskich. W ujęciu prof. M. Korytowskiej komparatystyka ma zarówno umożliwić rozpoznanie uniwersalnych wymiarów kultury, jak i dać wgląd w to, co dla danej kultury swoiste i wyjątkowe, przy czym uprawianie komparatystyki jest dla niej nie tylko formą aktywności badawczej, ale również ważnym zobowiązaniem społecznym;
  • prof. dr hab. Wojciech Janusz Kucharz z Uniwersytetu Jagiellońskiego – za wybitny wkład w tworzenie nowego kierunku badań w dziedzinie rzeczywistej geometrii algebraicznej, w szczególności za wypracowanie oryginalnych metod badawczych, które dokonały przełomu w badaniach topologii rzeczywistych rozmaitości algebraicznych. Prof. W. Kucharz jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich matematyków na świecie, którego rezultaty zdobyły szerokie uznanie m. in. Rene Thom‘a  i Laurenta Schwartza – laureatów Medalu Fieldsa;
  • prof. dr hab. Piotr Ponikowski z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – za wybitny dorobek dotyczący problemu niewydolności serca, który obejmuje współautorstwo łącznie ponad 600 prac ogłoszonych drukiem w czasopismach recenzowanych, łączna liczba cytowani w piśmiennictwie międzynarodowym wynosi ponad 57000, H-index wynosi 94 (wg bazy Scopus na dzień 26.06.2018). Laureat znalazł się na liście Rankingu Thomson Reuters Ranking „The World’s Most Influential Scientific Minds” – najczęściej cytowanych naukowców na świecie w roku 2016, 2017;
  • prof. dr hab. Bogusz Salwiński z Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie – za całokształt pracy twórczej i dydaktycznej, za dorobek rzeźbiarski, który jest dziełem wybitnym, przekraczającym przypisane tradycyjnie rzeźbie granice. Prof. B. Salwiński jest szczególnie zasłużony jako projektant i realizator pomników – kommemorytatywnej sztuki monumentalnej utrwalającej w pamięci kolejnych pokoleń Polaków przełomowe dla dziejów narodu wydarzenia historyczne i odgrywającej istotną funkcję w aranżowaniu przestrzeni publicznej;
  • prof. dr hab. Zdzisław Wąsik z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – za wkład w rozwój teorii wiedzy o języku jako systemie znakowym funkcjonującym w uwarunkowaniach dyskursywnych. Jego dorobek naukowy obejmuje rozprawy z dziedziny typologii składni języków indoeuropejskich, zajmuje się epistemologią językoznawstwa, problematyką znaku i znaczenia w naturze i kulturze. W sferze zainteresowań naukowych prof. Z. Wąsika leżą badania nad teoretycznymi podstawami językoznawstwa ekologicznego, teorią dyskursu, metodologią i historiografią lingwistyki.

 Wyróżnienia za osiągnięcia naukowo-techniczne odebrało dziewiętnastu laureatów:

  • Pierwsza nagroda dla prof. dr hab. Agnieszki Słowik i prof. dr. hab. Tadeusza J. Popieli z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego – za „Małopolski program leczenia ostrego udaru niedokrwiennego mózgu za pomocą trombektomii mechanicznej koordynowany przez Uniwersyteckie Centrum Leczenia Ostrego udaru niedokrwiennego mózgu – CITO” – pierwszy w Polsce innowacyjny system organizacyjny stworzony na bazie istniejących już zasobów ludzkich i sprzętowych umożliwiający całodobowy dostęp dla wszystkich potrzebujących mieszkańców Małopolski do najnowocześniejszego, interwencyjnego, wewnątrztętniczego leczenia ostrego udaru niedokrwiennego mózgu;
  • Druga nagroda dla prof. dr. hab. inż. Andrzeja Dziecha z zespołem w składzie: dr hab. inż. Mikołaj Leszczuk, mgr inż. Jan Derkacz, prof. dr hab. inż. Grzegorz Dobrowolski, dr hab. inż.Marek Kisiel-Drohnicki z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie – za „Integralny system informacyjny wspierający obserwację, wyszukiwanie i detekcję dla celów bezpieczeństwa obywateli w środowisku miejskim INDECT”, projekt którego wyniki mają ogromne znaczenie praktyczne, szczególnie w zakresie technik i opracowań wspomagających bezpieczeństwo publiczne, w tym zwłaszcza przeciwdziałanie czynom kryminalnym.
  • Trzecia nagroda dla dr. Mateusza Puśleckiego z zespołem w składzie: dr Marcin Ligowski, mgr Marek Dąbrowski, prof. dr hab. Marek Jemielity, prof. dr hab. Marek Karczewski, dr hab. Bartłomiej Perek, dr hab. Łukasz Szarpak, dr hab. Paweł Sobczyński, dr hab. Wojciech Mrówczyński, dr Sebastian Stefaniak, dr Aniela Artyńska, dr Mariusz Gezela, dr Tomasz Małkiewicz, dr Wojciech Telec, dr Łukasz Gąsiorowski, mgr Małgorzata Ładzińska, mgr Aleksander Pawlak, mgr Maciej Sip, mgr Tomasz Kłosiewicz, mgr Radosław Zalewski, mgr inż. Michał Kiel, lic. Konrad Baumgart z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – za „Program ECMO dla WIELKOPOLSKI” – ECMO, czyli techniki mechanicznego wspomagania krążenia, pozwalające na czasowe zastąpienie funkcji układu oddechowego lub krążenia i oddechowego pacjentów w stanach krytycznych. To technika pozaustrojowego utleniania krwi, realizowana za pomocą urządzenia-pompy, wprawiającego krew w ruch oraz oksygeneratora odpowiedzialnego za jej utlenianie. 

Ponadto nagrodzono dziesięć osiągnięć będących podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego oraz dwadzieścia pięć prac doktorskich.

MK

Źródło: KPRM

Pełna lista Nagród Prezesa Rady Ministrów

 

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)