Aktualności
28 Lipca
Opublikowano: 2018-07-28

Nagrody Prezesa Rady Ministrów

44 nazwiska liczy lista laureatów tegorocznych Nagród Prezesa Rady Ministrów przyznanych za osiągnięcie naukowe lub artystyczne, w tym wybitny dorobek naukowy lub artystyczny.

Wśród nagrodzonych znalazło się sześcioro profesorów:

  • prof. dr hab. Ewa Górecka z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, której badania dotyczą chemii i fizyki ciekłych kryształów; laureatka była m.in. jedną z osób, które odkryły antyferroelektryczny ciekły kryształ;
  • prof. dr hab. Maria Korytowska z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka publikacji z zakresu szeroko rozumianej humanistyki literackiej i kulturowej, mitokrytyki czy historii idei oraz komparatystyki;
  • prof. dr hab. Wojciech Janusz Kucharz z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, którego oryginalne metody badawcze dokonały przełomu w badaniach topologii rzeczywistych rozmaitości algebraicznych;
  • prof. dr hab. Piotr Ponikowski z Katedry Chorób Serca Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, którego badania dotyczą problemu niewydolności serca, a on sam jest jednym z najczęściej cytowanych naukowców na świecie w roku 2016, 2017 (ranking „The World`s Most Influential Scientific Minds”);
  • prof. dr hab. Bogusz Salwiński z Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, projektant i realizator pomników, utrwalających w pamięci kolejnych pokoleń Polaków przełomowe dla dziejów narodu wydarzenia historyczne i odgrywającej istotną funkcję w aranżowaniu przestrzeni publicznej;
  • prof. dr hab. Zdzisław Wąsik z Wydziału Anglistyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza, który zajmuje się epistemologią językoznawstwa, problematyką znaku i znaczenia w naturze i kulturze.

W kategorii osiągnięć naukowo-technicznych pierwsza nagroda trafiła do prof. dr hab. Agnieszki Słowik i prof. dr. hab. Tadeusza Popieli z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego za małopolski program leczenia ostrego udaru niedokrwiennego mózgu za pomocą trombektomii mechanicznej.

Nagrody Prezesa Rady Ministrów przyznano też dziesięciu osobom za osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego, a także 25 doktorom za rozprawy doktorskie.

Pełna lista nagrodzonych

MK

(Źródło: KPRM)

Dyskusja (0 komentarzy)