Aktualności
Sprawy nauki
10 Grudnia
Fot. Jakub Ostałowski
Opublikowano: 2018-12-10

Nagrodzeni przez PAN

Medal Polskiej Akademii Nauk oraz sześć nagród naukowych Prezesa PAN wręczono podczas 138. sesji Zgromadzenia Ogólnego Akademii, na której dokonano również wyboru wiceprezesów na kadencję 2019–2022.

Medalem Polskiej Akademii Nauk uhonorowano prof. Andrzeja Zolla, wybitnego prawnika, prezesa Trybunału Konstytucyjnego w latach 1993–1997 i rzecznika praw obywatelskich w latach 2000–2006. W 1990 roku jako sędzia TK był przewodniczącym Państwowej Komsji Wyborczej w trakcie pierwszych wyborów prezydenckich. W latach 1991–1993 przewodniczył PKW działającej jako stały organ wyborczy. W latach 1998–2000 był przewodniczącym Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Opublikował około 150 prac naukowych, głównie z zakresu prawa karnego, prawa konstytucyjnego i filozofii prawa. Należy do współautorów polskiego kodeksu karnego z 1997 roku.  

Nagrody naukowe Prezesa PAN otrzymali: dr hab. Emanuel Kulczycki, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, za za serię artykułów naukowych poświęconych naukometrii, opublikowanych w uznanych czasopismach międzynarodowych; prof. dr hab. Andrzej Dziembowski z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN za odkrycie nowego mechanizmu, w jaki komórka może blokować retrotranspozony („pasożyty komórkowe”) przed dalszym namnażaniem; dr hab. Nuria Selva Fernandez, prof. Instytutu Ochrony Przyrody PAN, za współautorstwo publikacji o charakterze przeglądowym „A global map of roadless areas and their conservation status”, ogłoszonej w czasopiśmie Science; prof. dr hab. Janusz Jurczak z Instytutu Chemii Organicznej PAN, czł. rzecz. PAN, za wybitne osiągnięcia badawcze w zakresie stereochemii i chemii supramolekularnej oraz kilkudziesięcioletni wkład w organizację polskiej nauki; prof. dr hab. Marian Kaźmierkowski z Politechniki Warszawskiej, czł. rzecz. PAN, za wkład w rozwój teorii i badania systemów energoelektronicznych dla energetyki odnawialnej i bezstykowego transferu energii; oraz prof. dr hab. Michał Tendera ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, czł. koresp. PAN, za wybitne osiągnięcia naukowe w leczeniu reperfuzyjnym zawału serca, badania nad biologią komórek macierzystych i ich klinicznego zastosowania w kardiologii oraz leków beta adrenolitycznych w leczeniu farmakologicznym niewydolności serca.

Wiceprezesami PAN na kadencję 2019–2022 zostali profesorowie: Stanisław J. Czuczwar – czł. koresp. PAN, Stanisław Filipowicz – czł. rzecz. PAN, Paweł Rowiński – czł. koresp. PAN, Roman Słowiński – czł. rzecz. PAN i Romuald Zabielski – czł. koresp. PAN. 

Źródło: www.naukaonline.pl

Dyskusja (0 komentarzy)