Aktualności
22 Grudnia
Opublikowano: 2017-12-22

Nagrodzeni w naukach technicznych

Nagrody naukowe Wydziału IV Nauk Technicznych PAN

Otrzymali je:

dr inż. Dariusz Kaniaz Politechniki Wrocławskiej za rozprawę doktorską Algorytmy sterowania inwertera z wykorzystaniem procesora sygnałowego w systemie fotowoltaicznym i 10 prac powiązanych;

dr hab. inż. Paulina Pianko-Oprych z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za cykl prac Zastosowanie metod numerycznych (CFD i FEM) w Inżynierii Chemicznej ze szczególnym uwzględnieniem stałotlenkowych ogniw paliwowych typu SOFC;

dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina z Politechniki Krakowskiej za monografię Studies of the Partner Relations of Construction Companies oraz cykl prac powiązanych Studies and management of partnering relations in construction projects;

dr Artur Różański z Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN za cykl prac dotyczących zagadnień umożliwiających poprawne zdefiniowanie roli fazy amorficznej we właściwościach częściowo krystalicznych materiałów polimerowych;

dr hab. inż. Marta Szachniuk z Politechniki Poznańskiej za cykl prac przedstawiający oryginalne informatyczne metody rozpoznawania i modelowania struktur 3D RNA;

dr hab. Artur Tyliszczak z Politechniki Częstochowskiej za cykl prac dotyczących zastosowań metod aproksymacji kompaktowej wysokiego rzędu i ich udoskonalania na potrzeby metody LES (symulacji wielkich wirów) oraz wykorzystania metody LES w przepływach turbulentnych o stałej lub zmiennej gęstości.

jk

Dyskusja (0 komentarzy)