Aktualności
18 Marca
Źródło: www.nzb.pl
Opublikowano: 2020-03-18

Najaktywniejsi w „Nowoczesnym Zarządzaniu Biznesem”

Troje wykładowców z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Politechniki Koszalińskiej zostało nagrodzonych za aktywność w programie „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”.

Wyróżnienia wręczono podczas IV Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości. Wzięło w nim udział ponad 250 przedstawicieli instytucji publicznych, samorządów terytorialnych, sektora finansowego, organizacji pozarządowych, szkół, uczelni i mediów. Celem wydarzenia było podjęcie dyskusji, wymiana doświadczeń i nawiązanie współpracy w ramach działań edukacyjnych w zakresie finansów, cyberbezpieczeństwa i przedsiębiorczości.

Sesji plenarnej towarzyszyła uroczystość wręczenia nagród dla najaktywniejszych instytucji i osób w programach edukacyjnych w 2019 roku, realizowanych z inicjatywy Związku Banków Polskich. Wyróżniono trzy najbardziej aktywne banki, trzy jednostki samorządu terytorialnego oraz troje wykładowców.

Dr Krzysztof Kil (na fot. pierwszy od prawej) z Katedry Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego Instytutu Finansów w Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; dr Ewa Kraska (na fot. druga od prawej) z Zakładu Mikroekonomii Instytutu Prawa, Ekonomii i Administracji na Wydziale Prawa, Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz dr Kamila Radlińska (na fot. w środku) z Katedry Ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej zostali docenieni za działania realizowane w ramach „Nowoczesnego Zarządzania Biznesem”, będącego jednym z największych programów edukacyjnych w Polsce. Jego założeniem jest rozwój współpracy biznesu ze szkołami wyższymi poprzez zaangażowanie kadry naukowej i studentów.

Impreza została zorganizowana przez Warszawski Instytut Bankowości (operatora Programu „Bankowcy dla Edukacji”) we współpracy z Fundacją GPW i Fundacją im. Lesława A. Pagi.

MK, źródło: UJK

Dyskusja (0 komentarzy)