Aktualności
Sprawy nauki
20 Listopada
Opublikowano: 2018-11-20

Narodowe Centrum Nauki poszukuje Koordynatorów Dyscyplin

Rada NCN ogłasza nabór kandydatów na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz w grupie nauk o życiu.

Do ich zadań będzie należało m.in. organizowanie prac Zespołów Ekspertów powołanych do oceny wniosków złożonych w konkursach, upowszechnianie w środowisku naukowym informacji o przeprowadzanych konkursach, analiza złożonych wniosków pod względem formalnym, ocena rzetelności i bezstronności opinii przygotowanych przez ekspertów, przedkładanie Dyrektorowi Narodowego Centrum Nauki do zatwierdzenia list rankingowych przygotowanych przez Zespoły Ekspertów.

Zatrudnieni mogą liczyć na umowę o pracę na czas określony. NCN wskazuje jako termin rozpoczęcia pracy 1 lutego 2019 roku. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 18 grudnia 2018 roku.

Informacje o konkursach dostępne są na  stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej NCN www.ncn.gov.pl/BIP w zakładce „Oferty pracy”.

Dyskusja (0 komentarzy)