Aktualności
Sprawy nauki
23 Października
Opublikowano: 2018-10-23

Narodowe Centrum Nauki sygnatariuszem deklaracji DORA

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki prof. Zbigniew Błocki, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę NCN, podpisał deklarację San Francisco Declaration on Research Assessment – DORA. Deklaracja dotyczy sposobu oceniania jakości badań naukowych m.in. przez podmioty finansujące naukę, czasopisma oraz jednostki naukowe.

Podstawowym postulatem sformułowanym w deklaracji jest ocena jakości pracy naukowców na podstawie kryteriów merytorycznych, a nie ilościowych. Zdaniem sygnatariuszy deklaracji, badaczy powinno się oceniać przede wszystkim przez pryzmat oryginalności ich osiągnięć oraz wpływu na rozwój dziedziny, nie zaś wyłącznie z użyciem wskaźników bibliometrycznych, takich jak np. Impact Factor. Kryteria merytoryczne powinny być stosowane zarówno w procesie przyznawania środków na prace badawcze, jak i przy okazji decydowania o awansie naukowców. Deklaracja DORA zawiera zestaw rekomendacji dotyczących zasad oceny badaczy, zarówno ogólnych, jak i adresowanych do poszczególnych grup interesariuszy: agencji finansujących badania, instytucji naukowych, wydawców czasopism naukowych, organizacji dostarczających wskaźniki oraz samych naukowców.

Deklaracja z San Francisco została sformułowana w grudniu 2012 roku podczas spotkania The American Society for Cell Biology (ASCB). Wśród jej pierwszych sygnatariuszy znalazło się 78 organizacji, w tym podmioty finansujące badania, jednostki naukowe i akademickie, czasopisma, fundacje oraz towarzystwa naukowe, jak również 154 naukowców (wśród nich wielu laureatów Nagrody Nobla) i innych osób związanych z nauką, np. redaktorzy naczelni prestiżowych czasopism naukowych. Obecnie pod deklaracją widnieją podpisy 667 organizacji oraz ponad 13 tysięcy osób z całego świata. Wśród polskich sygnatariuszy jest również Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.

(Źródło: NCN)

Dyskusja (0 komentarzy)