Aktualności
Sprawy nauki
02 Lipca
Opublikowano: 2021-07-02

Nauka dla Społeczeństwa

Minister edukacji i nauki ustanowił nowy program – „Nauka dla Społeczeństwa”. Beneficjenci będą mogli otrzymać nawet 2 mln zł na projekty, które wzmacniają współpracę nauki z gospodarką i społeczeństwem. 

Celem nowego programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych instytucji działających na rzecz upowszechniania nauki. Dofinansowaniem w wysokości od 100 tys. do 2 mln zł mogą zostać objęte projekty stawiające na współpracę instytucji naukowych z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i otoczeniem gospodarczym.

W obszernym katalogu programów naukowych proponowanych przez MEiN brakowało dotychczas inicjatywy, która swoim zakresem obejmowałaby tak szerokie spektrum zagadnień badawczych kluczowych z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego naszego kraju. Zakres tego programu został tak dobrany, by podkreślić wzajemne zależności i korzyści w obszarach nauka – innowacyjność – gospodarka. Stawiamy w ten sposób na poprawę efektywności współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym i społecznym oraz promowanie innowacyjności w badaniach naukowych – podkreśla Przemysław Czarnek.

Program obejmuje wsparcie finansowe w trzech filarach:

  • Doskonałość naukowa – wsparcie projektów, które mają na celu m.in podnoszenie jakości badań naukowych, podejmowanie nowych i ważnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego tematów badawczych, umiędzynarodowienie polskiej nauki, zwiększenie jej rozpoznawalności i kształtowanie jej odbioru społecznego;
  • Nauka dla innowacyjności – wsparcie projektów zwiększających efektywność współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym, wspierających innowacyjność oraz komercjalizację wyników badań naukowych i prac rozwojowych, upowszechniających wiedzę na temat związków między nauką, innowacyjnością i gospodarką;
  • Humanistyka – Społeczeństwo – Tożsamość – wsparcie projektów popularyzujących innowacyjne i interdyscyplinarne badania w obszarze humanistyki, promujących postawy patriotyczne, tradycje narodowe i regionalne, a także badających źródła kultury polskiej w kraju i za granicą.

W ramach programu „Nauka dla Społeczeństwa” dofinansowanie mogą uzyskać uczelnie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe działające na terytorium RP, Centrum Łukasiewicz oraz instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, Polska Akademia Umiejętności, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, inne podmioty prowadzące działalność naukową oraz inne jednostki działające na rzecz upowszechniania nauki.

Nabór wniosków do programu zostanie otwarty w sierpniu i będzie prowadzony w trybie ciągłym.

źródło: MEiN

Dyskusja (0 komentarzy)