Aktualności
Sprawy nauki
30 Czerwca
Opublikowano: 2020-06-30

Naukowcy apelują o zagwarantowanie środków na badania na lata 2021–2027

Naukowcy z całego świata apelują o podpisywanie petycji wzywającej do ochrony finansowania Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych w ramach nowego wieloletniego budżetu Unii Europejskiej. Do inicjatywy przyłączyły się również polskie instytucje.

Wydarzenia ostatnich miesięcy związane z wybuchem pandemii COVID-19 ukazały dobitniej niż kiedykolwiek, jak ogromne znaczenie we współczesnym świecie mają wysokiej jakości badania naukowe. Dlatego wybitni uczeni z całej Europy, w tym laureaci Nagrody Nobla, zapoczątkowali inicjatywę Friends of the ERC, zrzeszającą naukowców i ośrodki naukowe z ośmiu krajów. Wystosowali oni petycję wzywającą do zapewnienia odpowiednich funduszy na badania naukowe, w tym także na działalność Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC), która finansuje przełomowe badania podstawowe.

– W obliczu tak wielu wyzwań, przed którymi stoi dziś świat: załamanie klimatu, problemy demograficzne czy trwająca pandemia, działalność ERC, uwzględniająca zarówno perspektywę społeczną, jak i ekonomiczną tych trudności, może przyczynić się do wypracowania narzędzi, które pozwolą stawić czoła problemom. Do tego jednak niezbędny jest odpowiedni budżet – pisze prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, w liście poparcia dla inicjatywy Friends of the ERC.

Oprócz FNP inicjatywę w Polsce wsparły dotąd instytucjonalnie również Polska Akademia Nauk oraz Uniwersytet Warszawski. W ciągu trzech miesięcy petycję podpisało ponad 12 tys. naukowców z 89 krajów, w tym ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.

Europejska Rada ds. Badań Naukowych to utworzona w 2007 roku przez Komisję Europejską agenda UE finansująca najwyższej jakości badania prowadzone na terenie Unii Europejskiej, zarządzana przez Scientific Council, w skład której wchodzą wybitni europejscy naukowcy. Prestiżowe granty ERC finansują pionierskie, przełomowe badania prowadzone w dowolnym obszarze naukowym. Budżet pojedynczego projektu może sięgać nawet 3,5 mln euro. Od początku istnienia ERC (2007) przyznano polskim naukowcom 38 grantów wszystkich kategorii (Starting, Consolidator, Advanced, Proof of Concept). W tym roku laureatami zostali: prof. Stefan Dziembowski z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (Advanced Grant o wartości 2,4 mln euro na realizację projektu pt. „Smart-Contract Protocols: Theory for Applications”) oraz prof. Magdalena Król ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Proof of Concept Europejskiej o wartości 150 tys. euro na realizację projektu „Riding a »Trojan horse« against cancer”)

MK, źródło: FNP

Petycja Friends of the ERC

Dyskusja (0 komentarzy)