Aktualności
Sprawy nauki
28 Lutego
Źródło: Polska Akademia Nauk
Opublikowano: 2024-02-28

Naukowcy o edukacji klimatycznej w Polsce

Interdyscyplinarne kształcenie klimatyczne na poziomie wyższym jest jednym z warunków prowadzenia dobrej polityki klimatycznej. To dzisiejsi studenci, doktoranci i słuchacze studiów podyplomowych wnoszą w życie społeczno-gospodarcze najnowszą wiedzę. Ważne, żeby była ona osadzona w zrozumieniu stanu klimatu i środowiska – piszą członkowie Komitetu Problemowego ds. Kryzysu Klimatycznego przy Prezydium PAN.

Najnowszy komunikat Komitetu poświęcono edukacji klimatycznej w Polsce. Zdaniem członków tego gremium, powszechna, szeroka i dostępna edukacja klimatyczna jest warunkiem koniecznym prowadzenia dobrej polityki klimatycznej. Tymczasem, jak zauważają, najnowsze badania pokazują niższy niż deklarowany stan wiedzy Polaków na temat środowiska i klimatu, zależność opinii na temat zagrożeń klimatycznych od ostatnich zdarzeń związanych z pogodą, wreszcie podatność na tzw. greenwashing (nieuzasadnione lub słabo uzasadnione „zazielenianie wizerunku” firm, produktów, działań czy usług).

Brak koordynacji między poszczególnymi programami oraz brak jasno określonych celów edukacji klimatycznej powodują, że jej skuteczność jest ograniczona. Działania edukacyjne kierowane są przede wszystkim do dzieci i młodzieży, w związku z czym trudno jest oczekiwać szybkich efektów tej edukacji w postaci opartych na wiedzy działań polityczno-gospodarczych – przekonują naukowcy.

Zwracają przy tym uwagę niedocenianą dziś edukację klimatyczną skierowaną do dorosłych, szczególnie decydentów politycznych i gospodarczych, na poziomach od najwyższego (politycy, kadra zarządzająca) do lokalnych (na szczeblu gmin, małych przedsiębiorstw, społeczności lokalnych).

To oni podejmują dziś decyzje ważne dla naszej przyszłości. W interesie nas wszystkich jest, aby podejmowali je na podstawie rzetelnej wiedzy, nie tylko ekonomicznej i społecznej, ale także o stanie klimatu, środowiska i zagrożeń związanych z ich stanem – dowodzą członkowie Komitetu.

Za kluczowe uznają szerokie wsparcie nauczycieli w szkołach średnich i podstawowych, którzy w większości nie są przygotowani do przekazywania treści na temat zmiany klimatu i jej przyczyn. W ocenie naukowców, to nie specjalne lekcje, ale standardowe zajęcia z języka polskiego, historii i wiedzy o współczesności, matematyki, przyrody, fizyki i geografii, uwzględniające treści związane z klimatem, są o wiele skuteczniejszym sposobem przekazywania wiedzy na ten temat. Warto byłoby jednak wyjść poza szkolne mury i edukować w terenie, w środowisku, w trakcie debat i dyskusji. Nie bez znaczenia jest interdyscyplinarne kształcenie klimatyczne na poziomie wyższym.

To dzisiejsi studenci, doktoranci i słuchacze studiów podyplomowych wnoszą w życie społeczno-gospodarcze najnowszą wiedzę. Ważne, żeby była ona osadzona w zrozumieniu stanu klimatu i środowiska. Dużą rolę w kształceniu klimatycznym mogą odegrać zajęcia ogólne z podstaw wiedzy o klimacie i jego aktualnej zmianie, preferowane w pakietach przedmiotów do wyboru na wszystkich kierunkach studiów – sugerują autorzy stanowiska.

Na koniec sugerują przegląd i aktualizację materiałów dydaktycznych, gdyż  w wielu podręcznikach i materiałach pomocniczych, zarówno szkolnych, jak i akademickich, można znaleźć treści nieaktualne lub sprzeczne z obecną wiedzą o klimacie. Szczególnie ważne, ich zdaniem, jest aktualizowanie danych o antropogenicznym wymuszeniu klimatycznym i jego oddziaływaniu na przyrodę, społeczeństwo i gospodarkę.

Komitet, któremu przewodniczy prof. Szymon Malinowski, zrzesza specjalistów reprezentujących różne dziedziny nauki. Jego zadaniem jest dostarczanie wiedzy eksperckiej w zakresie ograniczania zmiany klimatu i adaptacji do jej skutków.

MK

Komunikat o edukacji klimatycznej

Dyskusja (0 komentarzy)