Aktualności
Sprawy nauki
08 Czerwca
Opublikowano: 2020-06-08

Naukowcy PAN apelują o ustanowienie krajowego programu rozwoju inżynierii biomedycznej

Skala pandemii COVID-19 oraz jej konsekwencje dla ochrony zdrowia powinny uświadomić rządzącym, jak ważne jest rozwijanie nowych narzędzi diagnostycznych i telemedycznych – wskazuje Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN i apeluje o utworzenie strategicznego programu na poziomie krajowym.

W uchwale podjętej 29 maja Komitet podkreśla znaczenie rozwiązań technicznych, rozwijanych na potrzeby systemu ochrony zdrowia przez inżynierów biomedycznych i biocybernetyków, i ich wagę szczególnie w okresach podwyższonego zagrożenia, takich jak obecna epidemia. „Skala pandemii oraz to, z jakimi problemami boryka się służba zdrowia w każdym dotkniętym nią kraju, powinna uświadomić osobom podejmującym decyzje o finansowaniu nauki, niezależnie od ich politycznej afiliacji, jak ważne jest rozwijanie nowych technicznych narzędzi medycznych, zwłaszcza tych pozwalających na diagnostykę i lecznictwo zdalne” – napisali biocybernetycy i inżynierowie biomedyczni, zauważając, że bez długoterminowych i planowych inwestycji w ten obszar nauki się nie obędzie, jeśli celem ma być sprostanie podobnym zagrożeniom w przyszłości.

Jednym z przykładów rozwiązań, które czekały na swój czas, jest urządzenie Ventil. To „rozgałęziacz” umożliwiający podłączenie do respiratora nie jednego, a dwóch pacjentów. Aparat zbudował zespół prof. Marka Darowskiego z Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN. Twórca wynalazku przez lata szukał inwestora, dzięki któremu urządzenie mogłoby trafić na rynek. Szansa nadarzyła się dopiero w związku z pandemią COVID-19. Dzięki finansowaniu z resortu nauki ruszyła produkcja tak potrzebnego sprzętu.

Komitet zwrócił się z apelem do władz państwowych o całościową dbałość o warunki rozwoju nauki w Polsce oraz szczególną opiekę nad interdyscyplinarnymi badaniami naukowymi i pracami wdrożeniowymi prowadzonymi w zakresie inżynierii biomedycznej. „Tego typu badania i prace istotnie wpływają na zdrowotność społeczeństwa i poziom usług medycznych oraz kreują lepszą perspektywę istotnych sukcesów polskiej gospodarki i zatrudnienia kształconym w 11 polskich uczelniach wysokiej klasy specjalistom w zakresie inżynierii biomedycznej” – przekonują członkowie Komitetu i postulują ustanowienie programu strategicznego nakierowanego na rozwój inżynierii biomedycznej oraz wydzielenie w Narodowym Centrum Nauki panelu poświęconego ocenie wniosków projektowych z obszaru biocybernetyki i inżynierii biomedycznej, które obecnie „są eliminowane z oceny z powodu ich niedopasowania do tematyki panelu”.

W swoim stanowisku Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk wyraża także „podziękowanie wszystkim zespołom lekarzy i inżynierów zaangażowanym w rozwój i szybkie wdrożenie do praktyki medycznej rozwiązań technicznych, mających na celu przyspieszenie diagnostyki i poprawę efektywności metod terapeutycznych stosowanych w walce z epidemią COVID-19, a także usprawnienie opieki medycznej z zastosowaniem narzędzi telemedycyny”.

MK

Uchwała Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN

Dyskusja (0 komentarzy)