Aktualności
Sprawy nauki
24 Czerwca
Źródło: www.uj.edu.pl
Opublikowano: 2020-06-24

Naukowcy wzywają do powołania europejskiej fundacji humanitarnej

Czworo polskich naukowców znalazło się w gronie sygnatariuszy listu otwartego wzywającego do utworzenia europejskiej fundacji humanitarnej, której celem byłoby zapobieganie i przeciwdziałanie kryzysom środowiskowym i zdrowotnym.

List opublikowano w środę, 24 czerwca, na stronie prestiżowego czasopisma „Nature”. Uczeni reprezentujący szeroki wachlarz dziedzin apelują w nim o utworzenie europejskiej fundacji humanitarnej działającej na wzór fundacji Billa i Melindy Gatesów. Jej celem byłoby zapobieganie i przeciwdziałanie kryzysom środowiskowym i zdrowotnym.

„Kryzys związany z epidemią COVID-19 jasno pokazał, że w obliczu katastrofy systemy administracji publicznej poszczególnych krajów często nie są w stanie adekwatnie i szybko odpowiedzieć w skali Europy na pojawiające się zapotrzebowanie na pomoc humanitarną, medyczną czy badawczą” – przekonują autorzy, wśród których znajdują się także laureaci Nagrody Nobla oraz przedstawiciele czołowych europejskich uniwersytetów.

Dalej piszą, że skoro obecna pandemia ma być tylko preludium do przyszłych wydarzeń związanych ze zmianami klimatu oraz środowiska naturalnego, kluczowe wydaje się stworzenie elastycznego i efektywnego systemu pozwalającego na międzynarodową pomoc najbardziej potrzebującym. „Zjednoczenie wysiłków europejskich darczyńców pod egidą jednej fundacji pozwoli zmienić świat w obliczu kryzysu” – nie mają wątpliwości sygnatariusze listu.

Podpisało go 75 europejskich naukowców z 15 państw, m.in. prof. dr hab. Józef Dulak (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Ewa Łojkowska (Uniwersytet Gdański), prof. dr hab. Jan Potempa (UJ) oraz prof. dr hab. Krzysztof Pyrć (UJ).

Mariusz Kopiejka, źródło: UJ

Dyskusja (0 komentarzy)