Aktualności
Sprawy nauki
27 Września
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2021-09-27

Naukowcy z kilku ośrodków naukowych w kosmicznym konsorcjum

W związku z dynamicznym rozwojem badań nad różnymi aspektami kosmosu powołane zostało Konsorcjum Naukowe Ad Astra. W jego skład wchodzą zarówno eksperci zajmujący się naukami ścisłymi, jak i humaniści.

Trudno się dziwić, że uwaga największych mocarstw, korporacji międzynarodowych i rządowych agencji zwrócona jest ku gwiazdom. W przestrzeni kosmicznej ogniskują się odwieczne marzenia człowieka, ale także interesy polityczne i gospodarcze. A do tego wszystkiego dochodzi jeszcze nauka, której rola jest kluczowa w urzeczywistnianiu kosmicznych idei. To przecież nauka przeciera szlaki pozostałym, pozostając o krok przed nimi.

W związku z dynamicznym rozwojem badań nad różnymi aspektami kosmosu w tym roku powołane zostało Konsorcjum Naukowe Ad Astra. Jego przewodniczącym został dr Jakub Szlachetko z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, inicjator programu badawczego nad astropolityką i prawem kosmicznym Ad Astra. W skład konsorcjum weszli zarówno eksperci zajmujący się naukami ścisłymi, jak i humaniści.

Wbrew utartym schematom badania nad kosmosem to nie tylko wykorzystanie praw fizyki do budowy sprzętu niezbędnego, aby eksplorować wszechświat. Współczesne badania nad przestrzenią kosmiczną to zdecydowanie także praca w zakresie psychologii człowieka lecącego w kosmos czy budowanie zespołów i rozwijanie technologii wspierających mających wspólnie osiągać określone cele o wysokim ryzyku. Co więcej, to także szereg pytań natury filozoficzno-biologicznej o kształt i rozwój człowieka mogącego takiej eksploracji dokonywać. Szczególnie interesującymi wątkami w tym zakresie jest idea post- i transhumanizmu, którą zamierzamy poruszać z naszymi partnerami w ramach pracy konsorcjum – komentuje dr Artur Modliński, kierownik Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją i Cyberkomunikacją Uniwersytetu Łódzkiego, członek Komitetu Sterującego Konsorcjum Naukowego Ad Astra.

Konsorcjum Naukowe Ad Astra będzie regularnie wydawało własne czasopismo naukowe „Ad Astra. Program badań nad astropolityką i prawem kosmicznym”, a już w listopadzie w gdańskim Hevelianum odbędzie się I Konsiliencyjna Konferencja Kosmiczna.

Przy Konsorcjum Naukowym Ad Astra powstał pierwszy polski periodyk naukowy „sięgający gwiazd”, a jednocześnie pretendujący do miana społeczno-ekonomicznego czy humanistycznego. Z założenia kwartalnik będzie się ukazywał w wersji elektronicznej w wolnym dostępie, a więc przyjaznym i otwartym dla każdego. Poza futurystycznymi wizjami rozwoju ludzkiej cywilizacji pojawią się teksty niezwykle silnie osadzone w rzeczywistości współczesnej i pragmatyczne w wymowie, co zapewni odbiorcom doskonałą i różnorodną wewnętrznie lekturę – zachęca dr Jakub H. Szlachetko.

Na łamach periodyku publikowane będą artykuły naukowe z dziedziny nauk społecznych z następujących dyscyplin: nauki prawne (jako dyscyplina podstawowa), nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, a także nauki ekonomiczne. Czasopismo ma za cel zgłębienie problemów wynikających z działalności człowieka w przestrzeni kosmicznej. Jako priorytetowe, choć nie wyłączne, przyjmuje się zagadnienia mające związek z delimitacją przestrzeni kosmicznej, historią odkryć kosmicznych, stosunkami międzynarodowymi w przestrzeni kosmicznej, wojną i wojskowością w przestrzeni kosmicznej, bezpieczeństwem kosmicznym, gospodarką w przestrzeni kosmicznej (transport, turystyka, górnictwo, energetyka), zarządzaniem ruchem w przestrzeni kosmicznej, ustrojem i zadaniami administracji publicznej w przestrzeni kosmicznej, współpracą publiczno-prywatną w przestrzeni kosmicznej, rozwojem prawa kosmicznego – w wymiarze krajowym i międzynarodowym, prawem nowych technologii (w tym sztucznej inteligencji), prawem własności intelektualnej.

W skład Konsorcjum Naukowego Ad Astra, oprócz Wydziału Prawa i Administracji UG i Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją i Cyberkomunikacją Wydziału Zarządzania UŁ, weszły także: Instytut Metropolitalny, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni,  Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny.

Agnieszka Wołowiec, źródło: UŁ

Dyskusja (0 komentarzy)