Aktualności
Sprawy nauki
04 Września
Opublikowano: 2017-09-04

Naukowcy z UMCS laureatami konkursu MINIATURA 1

Kolejny naukowiec z UMCS został laureatem konkursu Narodowego Centrum Nauki – MINIATURA 1. Tym razem wśród nagrodzonych znalazła się dr Anna Orłowska z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, która będzie realizowała badania pilotażowe pn. Środowiska sedymentacyjne plejstoceńskich glacigenicznych osadów akumulacji szczelinowej we wschodniej Polsce.

Wcześniej finansowanie na działania naukowe w ramach ww. konkursu uzyskało pięć reprezentantek UMCS:

– dr Bożena Czech z Wydziału Chemii (Wpływ dodatku CNT na właściwości fotokatalityczne TiO2 w usuwaniu farmaceutyków z wód i ścieków),
– dr Barbara Mirosław z Wydziału Chemii (Badanie wpływu struktury na właściwości luminescencyjne związków koordynacyjnych 3d i 4f elektronowych metali z kleszczowymi zasadami Schiffa),
– dr Małgorzata Zienkiewicz-Strzałka z Wydziału Chemii (Biokompozyty chitozanowo-srebrowe jako nowe układy membranowe w adsorpcji związków biologicznie aktywnych),
– dr Małgorzata Marczak z Wydziału Biologii i Biotechnologii (Fosforylacja białek Pss zaangażowanych w biosyntezę egzopolisacharydu Rhizobium leguminosarum bv. trifolii),
– dr Anna Gąsior z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki (Szukanie niezmienników rozmaitości zwartych).

MINIATURA 1 to konkurs na finansowanie pojedynczych działań naukowych. Osoby starające się o finansowanie muszą spełniać konkretne warunki, m.in. uzyskać stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem; nie powinni być także laureatami konkursów NCN na stypendia doktorskie lub staże.

Na realizację maksymalnie 12-miesięcznego działania można uzyskać od 5 000 do 50 000 zł.

W odróżnieniu od pozostałych konkursów z oferty NCN, nabór wniosków na tzw. „małe granty” jest prowadzony w trybie ciągłym, a cykl oceny projektów jest skrócony. Z tego powodu listy rankingowe konkursu MINIATURA 1 będą regularnie uzupełniane do końca 2017 r.

Katarzyna Kozielewicz

Dyskusja (0 komentarzy)