Aktualności
Sprawy nauki
27 Września
Opublikowano: 2017-09-27

Naukowiec GUMed nowym przewodniczącym „Klubu 30” PTK

Podczas XXI Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, który się odbył w dniach 21-23 września br. w Katowicach, dr hab. Miłosz Jaguszewski z I Katedry i Kliniki Kardiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego został powołany na przewodniczącego elekta „Klubu 30” PTK. Naukowiec GUMed jest członkiem „Klubu 30” PTK od 2013 roku. Funkcję przewodniczącego będzie pełnił w kadencji 2019-2021.

― To zaszczytne, ale jednocześnie odpowiedzialne zadanie poprowadzenia tak elitarnego grona PTK. Mamy jednak bardzo ambitny zarząd i ciekawy plan na najbliższe lata ― mówi dr hab. Miłosz Jaguszewski. ― Mamy konkretny plan wsparcia dla młodych kardiologów w zdobywaniu doświadczenia poza granicami Polski, by po powrocie do kraju mogli przekazywać wiedzę młodszym kolegom.

„Klub 30” zrzesza grono wybitnych młodych kardiologów działających w ramach struktury Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Jest organizacją z wielkimi tradycjami, działającą aktywnie zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Klub powstał w 1994 roku z inicjatywy prof. Leszka Ceremużyńskiego jako forum integracji dla młodych polskich kardiologów, którzy osiągnęli znaczący międzynarodowy sukces naukowy przed 40. rokiem życia i publikują prace w recenzowanych pismach z listy filadelfijskiej. Współzałożycielem i pierwszym przewodniczącym „Klubu 30” był prof. Krzysztof Narkiewicz, kierownik Katedry i Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii GUMed.

Głównym celem działania „Klubu 30” jest integracja środowiska młodych polskich kardiologów w sferze prowadzonych badań naukowych, dzielenie się inspirującymi i pomysłami badawczymi. Najbliższe lata mają być poświęcone głównie integracji naukowej poprzez aktywne, skoordynowane prowadzenie badań międzyośrodkowych oraz tworzeniu nowych szans rozwoju dla nowych pokoleń kardiologów w Polsce i za granicą.

Joanna Śliwińska

Dyskusja (0 komentarzy)