Aktualności
Sprawy nauki
13 Października
Źródło: GUMed
Opublikowano: 2020-10-13

Naukowiec GUMed w grupie eksperckiej WHO

Dr Maciej Grzybek z Zakładu Parazytologii Tropikalnej Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego został powołany do grupy eksperckiej Światowej Organizacji Zdrowia ds. zaniedbanych chorób tropikalnych. Będzie jedynym Polakiem w tym gremium.

Grupa robocza WHO ds. monitorowania, oceny i badań (WGMER) składa się z 24 członków z całego świata. Do jej zadań należy opracowanie wytycznych dla Strategicznej i Technicznej Grupy Doradczej ds. zaniedbanych chorób tropikalnych w zakresie globalnych polityk i strategii. Członkowie grupy analizują działania podjęte przez WHO, wyznaczają priorytety działań i doradzają w zakresie mobilizacji zasobów technicznych. Są powoływani na 3 lata.

Celem grupy jest praca nad projektem Working towards eliminating the remediable obstacles which currently prevent populations accessing the NTD interventions and other health and social outcomes described in the WHO NTD Roadmap 2021–2030. Plan działań WHO na najbliższe lata określa globalne cele i kamienie milowe, niezbędne do kontrolowania i eliminowania 20 jednostek chorobowych z grupy zaniedbanych chorób tropikalnych. Wyznacza również założenia zgodne z 13 ogólnym programem WHO wraz ze strategiami na okres następnego dziesięciolecia. Nowy plan działania eliminacji zaniedbanych chorób tropikalnych (ang. Neglected Tropical Diseases; NDTs) został przygotowany w drodze globalnych konsultacji. Proces ten obejmował warsztaty regionalne z krajowymi kierownikami programu zaniedbanych chorób tropikalnych, spotkania z interesariuszami i wywiady z ekspertami ds. chorób NTDs. Dokument zatem odzwierciedla perspektywy państw członkowskich i wielu interesariuszy.

Rolą grupy WGMER jest ułatwianie dostosowania interesariuszy w zakresie strategii i praktyk w zakresie tworzenia skutecznych systemów monitorowania i oceny programu eliminacji NTDs. Grupa będzie działać w celu nadzorowania i utrzymywania konsensusu w sprawie spójnego monitorowania i oceny strategia walki z NTDs, która musi przebiegać zgodnie z organizacyjnymi i globalnymi priorytetami zdrowia publicznego.

Joanna Śliwińska, źródło: GUMed

 

Dyskusja (0 komentarzy)