Aktualności
27 Września
źródło: Twitter/Joanna Śliwińska
Opublikowano: 2019-09-27

Naukowiec z GUMED laureatem tegorocznej Nagrody Prezesów PTK

Dr hab. Miłosz Jaguszewski, prof. nadzw. Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego został tegorocznym laureatem Nagrody Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. To najważniejsze wyróżnienie przyznawane przez PTK.

Dr hab. n. med., prof. nadzw. Miłosz Jaguszewski dołączył do grona 18 wcześniejszych wyróżnionych Nagrodą Prezesów PTK. W tym roku rywalizowało o nią dziesięciu kandydatów. Kapituła, której przewodniczy prof. dr hab. n. med. Janina Stępińska, zdecydowała o przyznaniu palmy pierwszeństwa za cykl prac „Nowoczesne techniki diagnostyczne oraz optymalizacja interwencyjnych strategii terapeutycznych pacjentów kierowanych do pracowni hemodynamicznej”. W istotny sposób wzbogacają one wiedzę na temat nowoczesnych możliwości diagnostycznych pacjentów trafiających do Pracowni Hemodynamicznej z pierwotnym rozpoznaniem ostrego zespołu wieńcowego, kontroli interwencyjnej terapii opornego nadciśnienia tętniczego oraz optymalizacji interwencji za pomocą stosowania najnowszych technologii sprzętowych, w tym najnowszych stentów/platform dowieńcowych oraz obrazowania wewnątrznaczyniowego z zastosowaniem optycznej tomografii koherencyjnej.

– Prace Miłosza Jaguszewskiego pokazały, iż poszukiwanie biomarkerów nie tylko poszerza diagnostykę różnicową, ale pozwala określić/odkryć mechanizmy prowadzące do różnych chorób sercowo-naczyniowych. Z klinicznego punktu widzenia, dużą wartość mają prace przeprowadzone na dużych grupach, związane ze strategiami interwencyjnymi dotyczącymi rekanalizacji przewlekłych zamknięć naczyń wieńcowych czy wielonaczyniowej jednoczasowej interwencji w ostrej fazie zawału serca – wyjaśniła przewodnicząca Kapituły, prof. Janina Stępińska.

Nagrodę wręczono podczas XXIII Międzynarodowego Zjazdu PTK, który odbywa się w Katowicach.

Dr hab. Miłosz Jaguszewski jest kardiologiem, profesorem nadzwyczajnym I Katedry i Kliniki Kardiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest dwukrotnym stypendystą Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Swiss National Foundation. Współtworzył pracownię obrazowania wewnątrznaczyniowego Berlin Invasive Research and Quantification (BIRQ) Core Laboratory. Zasiadał w Radzie Młodych Naukowców Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego IV i V kadencji. Jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, prezesem Klubu 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, redaktorem naczelnym czasopisma „Cardiology Journal” umieszczonego na liście filadelfijskiej. Opublikował ponad 100 prac naukowych w dziedzinie kardiologii, kardiologii inwazyjnej, publikowanych w najlepszych czasopismach naukowych, w tym „New England Journal of Medicine”. W 2018 roku zwyciężył w konkursie Supertalenty w Medycynie 2018, konkursie organizowanym przez redakcję „Pulsu Medycyny”.

Jego zainteresowania kliniczne i naukowe to: przezskórne zabiegi wewnątrznaczyniowe z zastosowaniem nowoczesnych metod interwencyjnych, przezskórne rekanalizacje przewlekłych zamknięć naczyń wieńcowych, dowieńcowe platformy bioresorbowalne, obrazowanie wewnątrznaczyniowe (IVUS, OCT), denerwacja tętnic nerkowych i kardiomiopatia takotsubo.

Nagrodę Kapituły Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego wręczono po raz 19. Wyróżnienie przyznawane jest naukowcom, członkom PTK, którzy w dniu, w którym mija termin zgłoszeń, nie ukończyli 45. roku życia w uznaniu za ich oryginalny dorobek naukowy lub nowatorskie rozwiązania wdrożeniowe w zakresie kardiologii klinicznej lub doświadczalnej. Podstawę wniosku stanowią prace wydrukowane w recenzowanych czasopismach naukowych, opublikowane w okresie 7 lat poprzedzających termin składania wniosków. Warunkiem uzyskania Nagrody jest realizacja przynajmniej części dorobku, będącego podstawą wniosku, w Polsce oraz afiliacja kandydata z polskim ośrodkiem. Pierwszym laureatem został w 2001 r. prof. Krzysztof Narkiewicz, obecnie kierownik Katedry i Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

źródło: GUMed, Puls Medycyny

Dyskusja (0 komentarzy)