Aktualności
Sprawy nauki
28 Lutego
Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
Opublikowano: 2024-02-28

Naukowiec z PK na czele Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

Dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz z Politechniki Krakowskiej został powołany przez ministra infrastruktury na stanowisko dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie. Zastąpił dr. inż. Mariusza Urbańskiego, który kierował placówką od 2021 roku. 

Powołanie nowego dyrektora przez ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka nastąpiło na mocy ustawy o instytutach badawczych. Od 27 lutego funkcję tę sprawuje dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz z Politechniki Krakowskiej.

Jest inżynierem budownictwa drogowego, ekspertem w obszarze projektowania dróg i inżynierii ruchu, oddziaływań ruchu drogowego na środowisko oraz ekoinfrastruktury. Ma na koncie ponad 100 prac naukowych, wytycznych i poradników w zakresie dróg i mostów. Kierował i brał udział w wielu projektach o charakterze praktycznym i wdrożeniowym, głównie z zakresu drogownictwa i kolejnictwa. W latach 2016–2021 kierował Katedrą Dróg i Mostów Politechniki Lubelskiej, obecnie jest profesorem w Katedrze Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu Politechniki Krakowskiej, członkiem Rady Naukowej działającej przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad, a od 2021 r. również Rady Naukowej IBDiM.

Przewodniczy Komitetom Technicznym ds. Wzorców i Standardów w drogownictwie i mostownictwie, doradzającym Ministrowi Infrastruktury w sprawach dotyczących wymagań technicznych. Jest członkiem Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC (Permanent International Association of Road Congresses).

Instytut Badawczy Dróg i Mostów został utworzony w 1955 roku. Początkowo był to Instytut Budownictwa Drogowego, następnie w roku 1959 został przemianowany na Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Drogowej. Pod obecnym szyldem działa od 1974 r. Jest wiodącą w kraju placówką naukowo-badawczą zajmującą się problematyką infrastruktury komunikacyjnej. Potwierdzeniem rangi Instytutu jest kategoria naukowa A, którą IBDiM otrzymywał w dotychczas przeprowadzonych ocenach parametrycznych jednostek naukowych. Instytut jest nadzorowany przez Ministra Infrastruktury.

Działalność placówki ukierunkowana jest na rozwój nauki i praktyczne zastosowania wyników badań. Prowadzone badania naukowe i prace rozwojowe dotyczą budowy i utrzymania obiektów komunikacyjnych, a zwłaszcza dróg i drogowych obiektów mostowych, kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz budowli podziemnych. Obejmują zagadnienia materiałowe, technologiczne, ekonomiczne i ekologiczne.

źródło: PK

Dyskusja (0 komentarzy)