Aktualności
17 Września
Fot. Mateusz Mazelanik
Opublikowano: 2020-09-17

Naukowiec z UW pierwszym Polakiem z nagrodą ICO

Prof. Wojciech Wasilewski z Centrum Nowych Technologii i Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego otrzymał prestiżową nagrodę International Commission for Optics. Wyróżnienie przyznawane jest co roku badaczom, którzy wnieśli znaczący wkład do optyki.

Nagroda International Commission for Optics to wyróżnienie przyznawane naukowcom poniżej 40 roku życia, którzy przyczynili się do rozwoju dziedziny nauki i techniki, jaką jest optyka. Po raz pierwszy zostało wręczone w 1982 roku. Na liście laureatów są m.in. naukowcy z USA, Szwajcarii, Włoch, Hiszpanii, Niemiec i Japonii. Do tej pory nie było na niej żadnego Polaka. W tym roku nagrodę przyznano prof. Wojciechowi Wasilewskiemu, specjalizującemu się w fizyce kwantowej. Na Uniwersytecie Warszawskim stworzył eksperymentalne laboratorium, w którym badane są pamięci kwantowe. Jak napisano w Złotej Księdze nagrody, układy zademonstrowane w laboratorium prof. Wasilewskiego charakteryzują się wysoką pojemnością przechowywania informacji i wyjątkowo szerokim zakresem możliwych do przeprowadzenia operacji.

Laureat tegorocznej nagrody ICO pracuje obecnie w Centrum Optycznych Technologii Kwantowych, które jest jednostką Międzynarodowych Agend Badawczych finansowaną przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

źródło: UW

Dyskusja (0 komentarzy)