Aktualności
Sprawy nauki
25 Marca
Opublikowano: 2021-03-25

NAWA otwiera nabory do programów im. Bekkera i Ulama

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uruchomiła nabory wniosków w programach wspierających międzynarodową mobilność akademicką: im. Bekkera oraz im. Ulama.

Program im. Mieczysława Bekkera oraz Program im. Stanisława Ulama to dwa programy, w których NAWA przyznaje stypendia indywidualnym naukowcom na wsparcie realizowanych przez nich międzynarodowych projektów naukowych. Ten pierwszy skierowany jest do doktorantów i naukowców zatrudnionych na polskich uczelniach i w polskich instytutach naukowych i badawczych. Natomiast drugi adresowany jest do naukowców ze stopniem naukowym co najmniej doktora pracujących za granicą (także Polaków).

Oba wspierają międzynarodową mobilność polskich naukowców i wzmacniają umiędzynarodowienie naszego szkolnictwa wyższego i nauki. Program im. Bekkera stwarza bowiem doktorantom i naukowcom, kształcącym się lub pracującym w polskich jednostkach naukowych, możliwość wyjazdów na stypendia naukowe do najlepszych ośrodków akademickich i badawczych na całym świecie. Z kolei Program im. Ulama daje naszym uczelniom i instytutom naukowym i badawczym możliwość zaproszenia do współpracy wybitnego naukowca z zagranicy – mówi dr Grażyna Żebrowska, dyrektor NAWA.

Program Bekker NAWA ogłaszany jest po raz czwarty. Nabór wniosków prowadzony jest od 25 marca do 25 maja 2021 r. w systemie elektronicznym poprzez stronę www.nawa.gov.pl. Nowością w tegorocznej edycji jest możliwość składania wniosków w programie przez doktorantów. Celem programu jest wsparcie mobilności międzynarodowej doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich przez umożliwienie im rozwoju naukowego w zagranicznych ośrodkach badawczych oraz akademickich na całym świecie. Program jest otwarty dla doktorantów i naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Wyjazdy naukowe mogą trwać od 3 do 24 miesięcy i mogą rozpocząć się najwcześniej 1 marca 2022 r., a najpóźniej 1 października 2022 r. Rozpoczynającym karierę naukowcom program stwarza szansę realizacji wartościowych staży podoktorskich zaś doktorantom realizacji części kształcenia. Bekker NAWA zapewnia finansowanie stypendium obejmującego koszty utrzymania stypendysty związane z pobytem naukowca w zagranicznym ośrodku goszczącym oraz dodatek mobilnościowy. Budżet programu to 28 mln zł.

Z kolei Program Ulam NAWA ogłaszany jest po raz trzeci. Nabór wniosków prowadzony jest od 25 marca do 15 czerwca 2021 r. w systemie elektronicznym poprzez stronę www.nawa.gov.pl. Nowością w tegorocznej edycji jest możliwość uczestnictwa w programie polskich naukowców pracujących na stałe za granicą. Celem programu jest zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych. Program pozwoli na przyjazdy do Polski na okres od 6 do 24 miesięcy wyróżniających się zagranicznych naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy wzmocnią potencjał naukowy polskich instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki i włączą się w prowadzone w nich projekty badawcze i działalność dydaktyczną. W ramach programu możliwe będzie zaproszenie przez uczelnie i inne jednostki naukowe badaczy z zagranicy z dowolnego kraju, reprezentujących dowolną dziedzinę nauki (w tym polskich naukowców pracujących za granicą). Program zapewnia stypendium na pobyt dla zagranicznego naukowca oraz dodatek mobilnościowy. Przyjazdy zagranicznych naukowców mogą rozpocząć się najwcześniej od 1 stycznia 2022 r., a nie później niż 1 października 2022 r. Budżet programu to 9 mln zł.

źródło: NAWA

Program im. Mieczysława Bekkera

Program im. Stanisława Ulama

Dyskusja (1 komentarz)
  • ~kiko 27.09.2021 11:08

    Pytanie do byłych beneficjentów Bekkera. Jak wygląda rozliczenie końcowe stypendium? Czy konieczna jest do tego publikacja, czy wystarczą wyniki? Nawet najdłuższy pobyt wydaje się za krótki na zebranie wyników, ich opracowanie i opublikowanie. (przynajmniej w niektórych dziedzinach). Jeżeli ktoś ma jakieś doświadczenie to będę wdzięczy za podzielenie się nimi.

Tagi: