Aktualności
Sprawy nauki
26 Czerwca
Opublikowano: 2018-06-26

NCN rozstrzygnęło konkurs DAINA 1 na polsko-litewskie projekty badawcze

W pierwszej edycji konkursu DAINA, organizowanego wspólnie z Litewską Radą Naukową, naukowcy złożyli do Narodowego Centrum Nauki aż 253 wnioski. Do finansowania skierowano 16 projektów na łączną kwotę prawie 15 mln zł.

Zainteresowani polsko-litewską współpracą badacze wnioskowali łącznie o ponad 206 mln zł. Najwięcej wniosków, bo aż 109, złożyli w ramach nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, 91 w naukach ścisłych i technicznych, zaś 53 w naukach o życiu.

– Pierwszą edycję konkursu DAINA uważamy za bardzo udaną. Cieszy nas tak duże zainteresowanie ze strony naukowców. Jest ono potwierdzeniem, że istnieje zapotrzebowanie na tego typu inicjatywy, mające na celu wzmocnienie potencjału polskiego i litewskiego środowiska naukowego oraz rozwijanie współpracy badawczej między naszymi krajami – komentuje prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN.

Laureaci konkursu DAINA 1 zbadają m.in. wspólne kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo Polski i Litwy. W tym kontekście prześledzą percepcję żubra i pierwotnego lasu w XVIII i XIX w. Inni naukowcy przyjrzą się muzyce czasu przemian – w jaki sposób dawano wyraz wolności w polskiej i litewskiej muzyce przed i po 1989 r. W ramach badań astronomicznych uczeni zorganizują polsko-litewskie „polowanie” na galaktyczne czarne dziury, natomiast w zakresie nauk o życiu zostaną zbadane systemy długodystansowej sygnalizacji elektrycznej u roślin. Badacze sprawdzą, w jaki sposób przebiegała adaptacja do zmiany środowiska z wodnego na lądowe.

Porozumienie o współpracy pomiędzy Litewską Radą Naukową (Research Council of Lithuania RCL, w j. litewskim: Lietuvos mokslo taryba, LMT) a Narodowym Centrum Nauki zostało podpisane 16 listopada 2016 r. w Krakowie. Niecały rok później – 15 września 2017 r. – ogłoszono pierwszy wspólnie zorganizowany konkurs. O finansowanie mogły się starać polsko-litewskie zespoły badawcze realizujące badania we wszystkich dyscyplinach naukowych ujętych w wykazie paneli NCN. Projekty musiały być zaplanowane na 24 lub 36 miesięcy, a kierownikiem polskiego zespołu mógł być naukowiec posiadający co najmniej stopień doktora. Wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji polskiej części projektu badawczego nie mogła być mniejsza niż 150 tys. zł, zaś finansowanie litewskiej części nie mogła przekraczać 80 000 EUR w przypadku projektów 2-letnich lub 120 000 EUR w przypadku projektów 3-letnich.

Listy rankingowe są dostępne na stronie Narodowego Centrum Nauki.

Anna Bobela

Dyskusja (0 komentarzy)