Aktualności
Sprawy nauki
16 Października
Źródło: www.uwm.edu.pl
Opublikowano: 2020-10-16

Neurolog z UWM w zarządzie ECTRIMS

Prof. Marcin Mycko z Kliniki Neurologii Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego został wybrany do zarządu ECTRIMS – największej na świecie organizacji neurologicznej zajmującej się leczeniem stwardnienia rozsianego.

Prof. Mycko przez wiele lat był członkiem rady Europejskiego Komitetu ds. Leczenia i Badań nad Stwardnieniem Rozsianym (ECTRIMS). Jest drugim Polakiem, któremu udało się trafić do tej prestiżowej organizacji. Wcześniej, jako jedyny przedstawiciel Europy Środkowo-Wschodniej, w zarządzie zasiadał prof. Krzysztof Selmaj, kierownik Katedry Neurologii UWM.

– To ogromny zaszczyt, że zostałem wybrany do tego elitarnego grona. Od początku swojej kariery zawodowej zajmowałem się zagadnieniami związanymi ze stwardnieniem rozsianym. Wszystkie moje granty, prace naukowe tego dotyczyły. Dzięki temu, że znalazłem się w zarządzie, będę mógł wpływać na przyszłą politykę, organizować zjazdy, mieć wpływ na staże, stypendia czy na finansowanie. To też duży prestiż nie tylko dla naszej uczelni, ale i całego kraju. Organizacja ta wywodzi się ze starych krajów Unii Europejskiej. Prym od zawsze wiodły: Anglia, Francja, Włochy, Hiszpania czy Szwajcaria. Dlatego cieszę się, że nasz wysiłek został doceniony – podkreśla prof. Mycko, który będzie pełnić funkcję łącznika między ECTRIMS a Europejską Agencją Leków.

EMA to europejski odpowiednik amerykańskiej FDA. Zapewnia ocenę naukową, nadzoruje i monitoruje bezpieczeństwo produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych w Unii Europejskiej.

– Wszystkie leki, które trafiają na rynek polski muszą być najpierw zarejestrowane na Europę. Obecnie mamy do czynienia z ogromnym wysypem preparatów na stwardnienie rozsiane. Ważne jest zatem, aby mieć dobre kontakty z EMA, wiedzieć, jakie są wymagania i następne kroki. Dopiero preparat, który uzyska certyfikat, można nazwać lekiem – wyjaśnia prof. Marcin Mycko, który o miejsce w zarządzie ECTRIMS ubiegał się jako jeden z 9 kandydatów.

Jest pracownikiem Kliniki Neurologii Collegium Medicum UWM. W 1994 roku ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Łodzi (obecnie Uniwersytet Medyczny). Stopień doktora nauk medycznych (z wyróżnieniem) zdobył w 1999, a doktora habilitowanego – w 2009 r. Tytuł profesora otrzymał w 2018 r. Specjalizuje się w neurologia. Od października 2019 r. jest przewodniczącym Rady Naukowej dyscypliny nauki medyczne na UWM.

Odbył wiele zagranicznych staży naukowych, m in. w Laboratorium Harbor w USA, na Uniwersytecie Ruhry w Bochum, w Instytucie Ludwiga Badań nad Rakiem w Lozannie, w Instytucie Badawczym Serono w Genewie, w Instytucie Medycznym Uniwersytetu Harvarda. Jest członkiem komitetu redakcyjnego czasopisma „Neurologia i Neurochirurgia Polska” i zespołów eksperckich NCN. Był kilka razy nagradzany przez rektora UM w Łodzi oraz Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. Zdobył nagrodę PAN i Medal im. Jędrzeja Śniadeckiego (zespołowo), nagrody: Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Polskiego Towarzystwa Neurologicznego im. J. Babińskiego, Międzynarodowego Towarzystwa Neuroimmunologii, Europejskiej Federacji Towarzystw Neurologicznych.

Kieruje lub uczestniczy w 10 grantach naukowych finansowanych przez NCN, NCBR oraz w grancie polsko-szwajcarskiego programu badawczego. Jest autorem lub współautorem 43 publikacji wydanych w zagranicznych i polskich czasopismach naukowych oraz 3 książek naukowych (IF = 224.307 pkt., indeks Hirscha: 22 (Scopus), 23 (Web of Science). Liczba cytowań: 3456 (Scopus) wg bazy Web of Science.

Europejski Komitet ds. Leczenia i Badań nad Stwardnieniem Rozsianym jest organizacją non-profit, której misją jest ułatwianie komunikacji, tworzenie synergii oraz promowanie i ulepszanie badań i uczenia się wśród profesjonalistów z myślą o ostatecznych korzyściach dla osób dotkniętych stwardnieniem rozsianym.

źródło: UWM

 

Dyskusja (0 komentarzy)