Aktualności
Sprawy nauki
13 Stycznia
Źródło: KRD
Opublikowano: 2020-01-13

Nowa KRD ukonstytuowana

Wybrany w grudniu Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów XV kadencji zebrał się na swoim pierwszym posiedzeniu.

Podczas obrad podjęto decyzję o powołaniu dwóch wiceprzewodniczących (mgr Anna Szymczak i mgr Tomasz Tokarski) oraz sekretarza (mgr Przemysław Brzuszczak). Zarząd powołał także trzech nowych członków Rady Doradczej: mgr Dominik Bień, mgr Jan Burbo oraz mgr Łukasz Jan Śledziński. Ustanowiony został termin I Otwartego Posiedzenia Zarządu, które odbędzie się w dniach 28 lutego – 1 marca br. Ponadto Zarząd postanowił o przeprowadzeniu nowej rekrutacji na funkcje pełnomocników Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Nabór zostanie ogłoszony niebawem.

Wybory nowych władz KRD odbyły się na XVI Zjeździe Delegatów w Warszawie w grudniu ub. roku. Przewodniczącym w kadencji 2020 został Aleksy Borówka, doktorant z Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego (nauki o polityce i administracji). Jest pierwszym reprezentantem wrocławskiej uczelni stojącym na czele KRD. W minionej kadencji pełnił funkcję pełnomocnika Zarządu ds. działalności naukowej. Ukończył studia z zarządzania (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) oraz bezpieczeństwa międzynarodowego (UWr). Na Uniwersytecie Wrocławskim jest przedstawicielem doktorantów w Radzie Szkoły Doktorskiej, przewodniczącym Wydziałowej Rady Doktorantów Wydziału Nauk Społecznych, członkiem komisji senackich ds. jakości kształcenia oraz ds. nauczania. Jest dwukrotnym laureatem Międzynarodowej Olimpiady Geopolitycznej (II i III miejsce). Był konsultantem w Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej we Wrocławiu. Działa społecznie: jest prezesem Zarządu Stowarzyszenia LIRA, wolontariuszem w Fundacji Ekopotencjał-Przestrzeń Możliwości i współzałożycielem Grupy Rekonstrukcyjnej SPAT Wrocław i RATS JWK. Zdobywał nagrody w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach pianistycznych.

Pełny skład Zarządu: mgr Aleksy Borówka (Uniwersytet Wrocławski), mgr Anna Szymczak (Uniwersytet Łódzki), mgr Tomasz Tokarski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie), mgr Bartłomiej Skowronek (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach), mgr Ewelina Sobecko (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach), mgr Przemysła Brzuszczak (SGH Warsaw School of Economics / Uniwersytet Warszawski), mgr Mikołaj Sałek (Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN im. Mirosława Mossakowskiego).

Krajowa Reprezentacja Doktorantów jest ogólnopolskim przedstawicielem i wyrazicielem woli środowiska doktorantów. Do jej statutowych zadań należy m.in. promowanie środowiska doktorantów, a także jego potrzeb edukacyjnych, socjalnych, ekonomicznych i kulturalnych; przedstawianie wniosków w sprawach dotyczących ogółu doktorantów, w tym opiniowanie projektów aktów normatywnych; ochrona praw i interesów doktorantów w kraju oraz polskich doktorantów za granicą; dbanie o podnoszenie jakości kształcenia doktorantów; wspieranie i promowanie samorządności doktorantów; kreowanie i promowanie w środowisku doktoranckim postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; wspieranie mobilności doktorantów oraz prowadzenie działalności upowszechniającej naukę.

MK, źródło: KRD

 

Dyskusja (0 komentarzy)