Aktualności
Sprawy nauki
14 Lipca
Opublikowano: 2021-07-14

Nowa platforma promująca badania w Polsce

Informacje na temat systemu szkolnictwa wyższego w Polsce, narzędzia pozwalające szybko znaleźć grant, ofertę pracy i event naukowy, sukcesy polskich naukowców – to wszystko na nowej platformie Research in Poland uruchomionej przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Badania w Polsce prowadzone są na wysokim poziomie dzięki kapitałowi ludzkiemu w postaci wybitnych naukowców oraz zapleczu, na które składa się m.in. infrastruktura badawcza spełniająca najwyższe standardy. Potrzeba jest jednak skutecznego informowania i szeroko zakrojonych działań promocyjnych, by w środowisku międzynarodowym utrwalił się wizerunek Polski jako kraju nowoczesnego i kreatywnego, w którym można prowadzić badania na najwyższym poziomie.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej NAWA, w pełni zdając sobie sprawę z roli, jaką pełni w zakresie działań wspierających międzynarodową wymianę akademicką, umiędzynarodowienie uczelni i placówek naukowych oraz upowszechniania informacji o polskim systemie szkolnictwa wyższego i nauki, uruchomiła nową platformę Research in Poland. Serwis, prowadzony w języku angielskim, kierowany jest do zagranicznych naukowców i doktorantów.

Zależy nam, by grupa ta, wchodząc na portal, znalazła na nim jak najwięcej informacji przydatnych do podjęcia decyzji o kontynuowaniu kariery naukowej w Polsce lub zdecydowaniu się na wejście we współpracę z polskimi naukowcami – wyjaśniają pomysłodawcy.

Strona ma za zadanie realizować trzy kluczowe cele o charakterze informacyjno-promocyjnym:

  • przekazać zagranicznym badaczom najważniejsze informacje dotyczące polskiego systemu szkolnictwa wyższego oraz organizacji pobytu w Polsce;
  • wyposażyć zainteresowanych kontynuacją kariery naukowej w Polsce w narzędzia w postaci wyszukiwarek: pracy/projektów, grantów, eventów naukowych, za pomocą których będą mogli znaleźć to, co ich najbardziej interesuje;
  • promować dokonania polskiej nauki i polskich naukowców poprzez komponent success stories.

Do współtworzenia nowej strony internetowej zaproszone zostały polskie instytucje nauki i szkolnictwa wyższego oraz organizacje i stowarzyszenia działające w jego obszarze, w tym Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Biuro Promocji Nauki „PolSCA” Polskiej Akademii Nauk w Brukseli czy Krajowa Reprezentacja Doktorantów. Do przekazywania newsów oraz success stories zachęcani są też polskie uczelnie i instytuty badawcze.

Przy okazji uruchomienia nowej platformy, NAWA zorganizowała specjalną debatę pt.: „Jak robić naukę, to tylko w Polsce – czyli jak możemy przyciągać akademickie talenty z zagranicy?”. Czy Polska dzisiaj jest atrakcyjnym miejscem pracy dla zagranicznych naukowców? Jakie są największe bariery w ściąganiu międzynarodowych talentów? Jakie są oczekiwania badaczy poszukujących pracy poza swoim macierzystym krajem? Co mówią na temat pracy w Polsce? Naukowcy zagraniczni na polskich uczelniach, polscy naukowcy w międzynarodowych zespołach badawczych – dlaczego współpraca międzynarodowa stanowi rdzeń rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego? Co jeszcze można zrobić, żeby zagraniczne talenty chętniej wybierały Polskę jako miejsce pracy? O tym wszystkim mówili m.in. Wojciech Murdzek – wiceminister w Ministerstwie Nauki i Edukacji, dr Grażyna Żebrowska – dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Przemysław Gembiak – zastępca dyrektora w Departamencie Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, prof. Maciej Żylicz – prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, prof. Arkadiusz Mężyk – przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

źródło: NAWA

Dyskusja (0 komentarzy)