Aktualności
Sprawy nauki
30 Czerwca
Źródło: ERC
Opublikowano: 2021-06-30

Nowa przewodnicząca European Research Council

Niemiecka biolożka prof. Maria Leptin będzie nową przewodniczącą Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych. Jej kadencja rozpocznie się 1 października.

European Research Council to utworzona w 2007 roku przez Komisję Europejską niezależna agenda Unii Europejskiej finansująca najwyższej jakości badania prowadzone na terenie UE. Prestiżowe granty ERC przeznaczane są na pionierskie, przełomowe badania prowadzone w dowolnym obszarze naukowym. Do tej pory do 16 polskich jednostek trafiło już w sumie 45 grantów wszystkich kategorii, w tym 28 Starting Grants, 9 Consolidator Grants, 5 Advanced Grants i 3 Proof of Concept Grants. ERC zarządzana jest przez Radę Naukową, w skład której wchodzi 22 wybitnych europejskich naukowców.

Po tym jak w kwietniu 2020 roku ze stanowiska przewodniczącego European Research Council zrezygnował prof. Mauro Ferrari, tymczasowo organizacją kierował prof. Jean-Pierre Bourguignon. W październiku ub.r. Mariya Gabriel, komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży, powołała 7-osobową Komisję, której zadaniem było wyłonienie kandydatów na nowego sternika ERC. Aplikacje mogły być wysyłane zarówno przez samych naukowców chętnych do objęcia prestiżowej funkcji, jak i organizacje reprezentujące środowisko naukowo-badawcze. Komisja, na której czele stanęła prof. Helga Nowotny, dokładnie oceniła wszystkie otrzymane zgłoszenia oraz przygotowała krótką listę pretendentów do wakującego stanowiska. Następnie rozmowy z finalistami przeprowadziła Rada Naukowa ERC, która poinformowała komisarz Mariyę Gabriel o zatwierdzonych przez siebie kandydaturach. Po zapoznaniu się z efektem tych prac Komisja Europejska mianowała na nowego przewodniczącego Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych prof. Marię Leptin.

Jej silne doświadczenie naukowe i kierownicze, wieloletnie zaangażowanie w sprawy europejskie, pionierska rola w środowisku naukowym oraz znajomość instytucji europejskich są przez nas wysoko cenione. Jesteśmy przekonani, że Maria Leptin zapewni naszej organizacji silne przywództwo, zagwarantuje jej autonomię oraz sprawi, że innowacyjne badania będą odgrywały kluczową rolę w programie ramowym „Horyzont Europa” – napisała w oświadczeniu Rada Naukowa ERC.

Prof. Leptin przez ostatnie 11 lat pełniła funkcję dyrektora Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej (EMBO). W tym samym czasie stworzyła grupę badawczą w Europejskim Laboratorium Biologii Molekularnej w Heidelbergu, która bada rozwój złożonych kształtów komórek w układzie oddechowym Drosophila oraz rolę lokalizacji RNA w tworzeniu kształtu komórki.

Po ukończeniu studiów matematyczno-biologicznych na Uniwersytecie w Bonn i Uniwersytecie w Heidelbergu, doktoryzowała się w Instytucie Immunologii w Bazylei (1979–1983), badając aktywację limfocytów B pod kierunkiem Fritza Melchersa. W 1984 roku przeniosła się jako postdok (1984–1987) do Laboratorium Biologii Molekularnej w Cambridge, gdzie rozpoczęła badania nad rozwojem embrionalnym Drosophila, dołączając do laboratorium Michaela Wilcoxa. W 1989 roku zaczęła pracę Instytucie Biologii Rozwoju im. Maxa Plancka w Tybindze. W 1994 roku została profesorem w Instytucie Genetyki Uniwersytetu w Kolonii, gdzie nadal prowadzi grupę badawczą. Była profesorem wizytującym w École Normale Supérieure (2001) oraz w Wellcome Trust Sanger Institute w Hinxton (2004–2005). Jest członkiem EMBO, Academia Europaea i Niemieckiej Narodowej Akademii Nauk oraz honorowym członkiem Akademii Nauk Medycznych.

Przypomnijmy, że od stycznia tego roku jednym z wiceprzewodniczących ERC jest prof. Andrzej Jajszczyk (odpowiada za nauki fizyczne i techniczne).

MK

Dyskusja (0 komentarzy)