Aktualności
Sprawy nauki
22 Września
Źródło: www.gum.gov.pl
Opublikowano: 2022-09-22

Nowa Rada Metrologii już działa

Prof. Adam Woźniak z Politechniki Warszawskiej został nowym przewodniczącym Rady Metrologii działającej przy Głównym Urzędzie Miar. W jej skład wchodzą przedstawiciele organów państwowych, przemysłu i nauki.

Rada Metrologii działa od 2017 roku. Jest podmiotem wspierającym rozwój metrologii w Polsce. Funkcjonuje w oparciu o zapisy ustawy Prawo o miarach. Jest ciałem opiniodawczym i doradczym Prezesa Głównego Urzędu Miar. Opiniuje stan i kierunki rozwoju krajowej metrologii, działalność merytoryczną administracji miar, czteroletni strategiczny plan działania GUM oraz roczne plany i sprawozdania. Przygotowuje też analizy i stanowiska dotyczące obszarów wskazanych przez szefa GUM lub ministra właściwego ds. gospodarki. W jej skład wchodzą przedstawiciele organów państwowych, przemysłu i nauki.

W drugiej kadencji przewodniczącym Rady Metrologii został prof. Adam Woźniak z Politechniki Warszawskiej, obecny prorektor tej uczelni ds. rozwoju. W 2020 roku był dziekanem Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, a wcześniej, przez osiem lat, pełnił funkcję dyrektora Instytutu Metrologii i Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Mechatroniki PW. Jest członkiem Zespołu Ekspertów przy Komitecie Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. W 2021 r. został wybrany na członka Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. W latach 2017–2022 był członkiem Rady Metrologii I kadencji.

Członkowie Rady Metrologii:

 • Robert Czajkowski – Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
 • Janusz Gajda – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Piotr Gołębiowski – Ministerstwo Rozwoju i Technologii
 • Wojciech Kondrat – Ministerstwo Edukacji i Nauki
 • Grzegorz Królczyk – Politechnika Opolska
 • Dariusz Łoś – Wojskowe Centrum Metrologii
 • Dariusz Mazurkiewicz – Politechnika Lubelska
 • Janusz Mindykowski – Polskie Stowarzyszenie Pomiarów, Automatyki i Robotyki
 • Lucyna Olborska – Polskie Centrum Akredytacji
 • Łukasz Radwański – PERN SA
 • Jerzy Sładek – Politechnika Krakowska
 • Jarosław Smyła – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
 • Teresa Sosnowska – Polski Komitet Normalizacyjny
 • Roman Szewczyk – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
 • Michał Wieczorowski – ITA sp. z o.o. sp.k.

MK, źródło: GUM

Dyskusja (0 komentarzy)