Aktualności
Sprawy nauki
21 Grudnia
Opublikowano: 2016-12-21

Nowa Rada NCN i jej przewodniczący

14 grudnia 2016 r. powołano nowych członków Rady Narodowego Centrum Nauki. Kadencję zakończyło dwunastu członków Rady NCN, w tym jej wieloletni przewodniczący, prof. Michał Karoński. Na miejsce odchodzących Zespół Identyfikujący wskazał dwunastu naukowców z całej Polski.

Dwie osoby – prof. Małgorzata Kossowska oraz prof. Krzysztof Jóźwiak – zostały wybrane na drugą kadencję.

Rada NCN składa się z dwudziestu czterech wybitnych naukowców reprezentujących różne dyscypliny nauki. Do ich obowiązków należy m.in. określanie priorytetowych obszarów badań podstawowych oraz warunków przeprowadzania konkursów na projekty badawcze, ustalanie wysokości środków na nie przeznaczonych, a także ogłaszanie konkursów. Członkowie Rady wybierani są na czteroletnie kadencje.

14 grudnia dotychczasowi i nowo mianowani członkowie spotkali się na wspólnym posiedzeniu, podczas którego omówiono działalność Narodowego Centrum Nauki. Wieczorem tego samego dnia w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie odbyła się uroczystość z udziałem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Łukasza Szumowskiego, który wręczył nominacje nowym, a podziękowania odchodzącym, członkom Rady. Prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN, pożegnał prof. Michała Karońskiego, który od początku istnienia Centrum pełnił funkcję przewodniczącego Rady.

Skład Rady NCN w kadencji 2016-2018

15 grudnia miało miejsce pierwsze posiedzenie Rady NCN w kadencji 2016-2018, podczas którego wybrano w drodze głosowania nowego przewodniczącego – prof. Janusza Janeczka.

Prof. Janeczek zasiada w Radzie NCN od początku jej istnienia, przewodniczył też Komisji Odwoławczej. Jest pracownikiem Uniwersytetu Śląskiego, jego zainteresowania naukowe obejmują: geologiczne aspekty składowania odpadów promieniotwórczych, mineralogię pyłów atmosferycznych i pegmatytów. W latach 2002-2008 był rektorem Uniwersytetu Śląskiego, a w kadencji 2005-2008 wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.

Nowy przewodniczący powołał komisje Rady. Pracom Komisji Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (K-1) będzie przewodniczyć prof. dr hab. Małgorzata Kossowska, Komisji Nauk Ścisłych i Technicznych – prof. dr hab. Ewa Łokas, zaś Komisji Nauk o Życiu (K-3) – prof. dr hab. Krzysztof Nowak.

Źródło: NCN

Na fot. pierwszy z prawej w ostatnim rzędzie – prof. Janusz Janeczek, nowy przewodniczący Rady NCN

Dyskusja (0 komentarzy)