Aktualności
Sprawy nauki
25 Kwietnia
Opublikowano: 2018-04-25

Nowa umowa o współpracy naukowo-technicznej z USA

Nowe perspektywy dla polskich naukowców i uczelni – to efekt podpisanej w poniedziałek obustronnej umowy między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Porozumienie będzie podstawą dla wszelkich projektów i wspólnych przedsięwzięć realizowanych przez naukowców z obu krajów. Umowę podpisali 23 kwietnia w Departamencie Stanu wicepremier Jarosław Gowin oraz podsekretarz Tom Shannon. Zawarcie nowej umowy to jasny sygnał co do pozytywnego rozwoju stosunków dwustronnych z USA.

Z korzyścią dla polskiej nauki i gospodarki

– To jest ważny dzień dla polskiej nauki. Podpisanie umowy z rządem amerykańskim otwiera nowe perspektywy przed polskimi naukowcami i polskimi uczelniami – powiedział wicepremier Jarosław Gowin. – To jest także ważny dzień dla polskiej gospodarki, bo współpraca naukowo-techniczna ze Stanami Zjednoczonymi zintensyfikuje wzajemną współpracę gospodarczą.  Nasz rząd ma śmiały plan – Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jednym z jej głównych założeń jest zmiana charakteru polskiej gospodarki na gospodarkę bardziej innowacyjną, opartą w większym stopniu o badania polskich naukowców.

– To, że dzisiaj doszło do podpisania umowy, to, że dzisiaj otwarta została polska Izba Handlowa w Stanach Zjednoczonych, to, że w czwartek przebywać będzie w Waszyngtonie minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, to jest wszystko oznaką tego, że stosunki polsko-amerykańskie znajdują się w znakomitej fazie – podsumował wicepremier Gowin.

Polsko-amerykańska współpraca naukowa będzie ułatwiona

Umowa o współpracy naukowo-technicznej stanowi podstawę dla wszelkich projektów i wspólnych przedsięwzięć realizowanych przez naukowców z Polski i USA. Do istotnych korzyści wynikających z uregulowania współpracy w formie umowy międzynarodowej należy m.in. możliwość rozwijania kontaktów między naukowcami na różnych etapach ich karier. Bezpośrednie kontakty, udział w konferencjach i spotkaniach eksperckich czy też wspólne prowadzenie badań naukowych mają kluczowe znaczenie dla budowania szerokiego partnerstwa między Polską i USA.

Podpisanie umowy umożliwi nawiązanie bliższej współpracy między polskimi i amerykańskimi agencjami rządowymi dystrybuującymi fundusze na badania naukowe, a przede wszystkim na wypracowanie mechanizmów współfinansowania polsko-amerykańskich projektów badawczych. Platformą takich działań będą regularne posiedzenia komisji wspólnej (tzw. Joint Committee Meetings), z których najbliższe odbędzie się jesienią 2018 r. w Warszawie.

Obecnie przyjęta umowa będzie obowiązywać przez kolejne 10 lat.

Źródło: MNiSW

Dyskusja (1 komentarz)
  • ~MS 16.05.2018 19:00

    Co tak naprawdę oznacza "... stanowi podstawę"? Wiem z własnego doświadczenia na czym polega system finansowania nauki w USA i w związku z tym uważam, że ta umowa nie ma w praktyce żadnego znaczenia, ponieważ nie stoją za nią żadne konkretne pieniądze. Współpraca będzie (lub nie będzie) się rozwijac niezależnie od tego, czy umowa Polski z USA została podpisana czy nie. Rozwija się współpraca USA np. z Indiami, ponieważ wraz z podpisaniem ich umowy stworzono specjalny fundusz na realizacje jej zapisów.