Aktualności
Sprawy nauki
15 Marca
Opublikowano: 2019-03-15

Nowatorska operacja w WUM

Specjaliści z Kliniki Chirurgii Ogólnej Naczyniowej i Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kierowanej przez prof. Sławomira Nazarewskiego przeprowadzili pierwszą w Europie i prawdopodobnie na świecie udaną operację naprawy stent-graftu Nellix (Endologix), za pomocą endoprotezy z odgałęzieniami do tętnic trzewnych.

Dr hab. Tomasz Jakimowicz dokonał udanej wewnątrznaczyniowej „naprawy” stent-graftu u chorego, u którego doszło do znacznego powiększenia tętniaka aorty brzusznej po wcześniejszym wewnątrznaczyniowym leczeniu za pomocą systemu Nellix w innym ośrodku. Do operacji wykorzystano specjalnie zmodyfikowany dla tego pacjenta stent-graft z odgałęzieniami do naczyń trzewnych.

Stent-grafty Nellix zostały niedawno całkowicie wycofane z rynku z powodu znaczącej liczby istotnych powikłań. Operacje naprawcze u chorych z przeciekiem użyciu stent-graftu typu Nellix były dotychczas praktycznie niemożliwe do wykonania metodą wewnątrznaczyniową z powodu specyficznej budowy stent-graftu. Jedyną skuteczną metodą w przypadku przecieku typu 1A była konwersja do operacji otwartej, której nie można wykonać u niektórych pacjentów. Metoda zastosowana przez dr. hab. Tomasza Jakimowicza daje tym osobom szansę na wyleczenie. To świetna wiadomość dla wielu chorych, bowiem przed wycofaniem z rynku stent-graft Nellix był bardzo popularny w naszym kraju.

Klinika Chirurgii Ogólnej Naczyniowej i Transplantacyjnej jest największym w Polsce oraz wiodącym w Europie i na świecie ośrodkiem zajmującym się leczeniem chorób aorty w tym tętniaków piersiowo-brzusznych, jest także jedynym w Polsce i jednym z kilkunastu ośrodków na świecie mających dostęp do technologii wewnątrznaczyniowej opracowanej do leczenia tętniaków łuku aorty (stent-grafty z odgałęzieniami do pnia ramienno-głowowego i tętnicy szyjnej). Klinika ściśle współpracuje w opracowywaniu nowych metod leczenia wewnątrznaczyniowego schorzeń aorty z najważniejszymi ośrodkami na świecie

JK

(Źródło: WUM)

Dyskusja (0 komentarzy)