Aktualności
Sprawy nauki
13 Kwietnia
Opublikowano: 2017-04-13

Nowe fundusze kapitałowe NCBR – 2 mld zł dla polskich innowacji

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchamia dwa Fundusze Funduszy, których łączne środki na inwestycje wyniosą 2 mld zł. NCBR CVC i NCBR VC w najbliższych latach będą kreowały rynek inwestycji w technologie.

– Rozpoczęcie działalności NCBR CVC i NCBR VC ma przełomowe znaczenie dla rozwoju polskiego rynku venture capital. Kładziemy fundamenty pod system komercjalizacji projektów B+R z wykorzystaniem instrumentów finansowych. To ważne dopełnienie stworzonego przez NCBR ekosystemu wspierania polskich projektów technologicznych na wszystkich etapach rozwoju – mówi Piotr Dardziński, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. – Nasi przedsiębiorcy i naukowcy, którzy chcą wprowadzać na rynek przełomowe technologie i produkty, zasługują na to, żeby współpracować z najlepszymi – te dwa Fundusze to gwarancja takiej współpracy – dodaje Dardziński.

Na mocy podpisanej dziś w Warszawie pomiędzy NCBR, a VC3.0 sp. z o.o. i FinCrea TFI S.A. umowy zostaje uruchomiony Fundusz Funduszy NCBR VC, którego łączne środki na inwestycje wyniosą ponad 1,1 mld zł. Jednocześnie, dzięki podpisom złożonym na załącznikach do zawartej pod koniec zeszłego roku pomiędzy NCBR, a PFR Ventures i BGK TFI umowy, swoją działalność zainaugurował Fundusz Funduszy NCBR CVC, którego łączne środki na inwestycje wyniosą prawie 900 mln zł.

– Uruchamiając NCBR CVC i NCBR VC nie myślimy wyłącznie o teraźniejszości i wypełnieniu luki kapitałowej na polskim rynku venture capital. Inwestowane przez nas pieniądze będą pracować na rynku przez długi czas, zapewniając finansowanie przełomowym projektom technologicznym, które mogą stać się wizytówką Polski na świecie – mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. – Dzięki tym instrumentom wielokrotnie zwiększy się dostęp MŚP do finansowania projektów z udziałem prac badawczo-rozwojowych przy wykorzystaniu kapitału typu venture – podkreśla dyrektor NCBR.

NCBR CVC – rządowa agencja łączy siły z korporacjami

W 2016 roku aktywność funduszy CVC na świecie sięgnęła ok. 25 mld USD. To 5-krotny wzrost w porównaniu do  2009 roku. Do tej pory brak było na polskim rynku instytucji wspierającej proces budowania CVC. Dzięki inicjatywie NCBR powstał pierwszy tego typu profesjonalny inwestor instytucjonalny – NCBR CVC. Uruchomiony na mocy dziś podpisanych załączników Fundusz Funduszy NCBR CVC będzie dysponował 880 mln zł, z czego połowa to wkład NCBR. Pozostałe 50% do Funduszu wniosą inwestorzy korporacyjni. Funduszem Funduszy będzie zarządzało konsorcjum PFR Ventures i BGK TFI, a w skład zespołu zarządzającego wchodzą najlepsi specjaliści z branży VC.

Finansowanie będzie udzielane funduszom CVC, w których inwestorami prywatnymi będą duże przedsiębiorstwa, zarządzane przez niezależne podmioty. NCBR CVC zamierza stworzyć od 6 do 9 funduszy CVC o kapitalizacji od 60 do 100 mln zł, w różnych sektorach rynku. NCBR i inwestorzy korporacyjni będą wnosić wkład w stosunku 1:1, a maksymalne zaangażowanie w jeden projekt to ok. 35 mln zł. Co istotne, poza wsparciem finansowym typu VC spółki portfelowe otrzymają możliwość weryfikacji swoich pomysłów w danej korporacji, a także szybszego wdrożenia. Gdy rolę inwestora prywatnego w funduszu CVC pełnić będzie korporacja międzynarodowa, polskie startupy zyskają dodatkowo możliwość szybszej ekspansji poza Polskę.

NCBR VC – nowa jakość funduszy VC

Uruchomiony na mocy podpisanej dziś w Warszawie umowy Fundusz Funduszy NCBR VC będzie dysponował ponad miliardem złotych (w tym przynajmniej połowa to środki inwestorów prywatnych, zapewniane na poziomie funduszy VC). To pierwszy polski, profesjonalny inwestor instytucjonalny, systemowo zapewniający finansowanie dla funduszy VC na w pełni rynkowych zasadach, który będzie zarządzany przez konsorcjum doświadczonych na rynku venture capital prywatnych firm VC3.0 sp. z o.o. i FinCrea TFI S.A., a jego celem jest zbudowanie portfela najlepszych funduszy VC i nastawienie na zwrot z inwestycji. NCBR VC zbuduje kilka funduszy VC o łącznej kapitalizacji ok. miliarda złotych, przy minimum 50%-owym udziale środków inwestorów prywatnych. W ciągu kilku najbliższych lat zainwestują one w małe i średnie firmy o profilu technologicznym z wysokim potencjałem rozwoju, a następnie, w założeniu, dokonają zyskownego wyjścia z inwestycji. Stawiające na innowacje przedsiębiorstwa otrzymają więc wsparcie w kluczowej dla ich rozwoju fazie, gdy zwiększają skalę swojej działalności.

Kamil Melcer

Dyskusja (0 komentarzy)