Aktualności
Sprawy nauki
14 Września
Źródło: www.ukw.edu.pl
Opublikowano: 2020-09-14

Nowe władze Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego

Prof. Piotr Kostyło z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy został nowym przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Zjazd Delegatów, którego celem był wybór władz PTP na kadencję 2020–2023, odbył się 3 września w Warszawie.  

Dr hab. Piotr Kostyło, prof. UKW, zastąpi dr hab. Joannę Madalińską-Michalak, która pełniła swoją funkcję przez ostatnie 3 lata. Nowy przewodniczący przez dwie minione kadencje stał na czele Oddziału PTP w Bydgoszczy, zaś od 2017 roku był również członkiem Zarządu Głównego PTP, pełniąc w nim funkcję wiceprzewodniczącego. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1994 roku obronił doktorat z filozofii na Wydziale Filozoficznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W 2009 roku uzyskał habilitację z pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Wykluczanie jako problem filozofii edukacji. Komentarz do badań empirycznych, Impuls 2008). Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół podstaw prawa, prawa socjalnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, oświatowego, karnego, a także historii pomocy społecznej, historii filozofii, filozofii edukacji, koncepcji filozofii i etyki. Należy do: Międzynarodowej Sieci Filozofów Edukacji (INPE); Międzynarodowego Towarzystwa Ferdynanda Ebnera (IFEG); Lwowskiego Towarzystwa Filozoficznego im. Kazimierza Twardowskiego; Towarzystwa Polskich Absolwentów Oxford i Cambridge (OSP).

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne powstało w 1981 r. w zawiązaniu do bogatej tradycji stowarzyszeń naukowo-pedagogicznych, działających na ziemiach polskich. Inicjatorami i inspiratorami powstania Towarzystwa byli członkowie Polskiej Akademii Nauk: prof. Wincenty Okoń i prof. Bogdan Suchodolski. Skupia pracowników naukowych – specjalistów w zakresie pedagogiki oraz praktyków w dziedzinie oświaty i wychowania. Celem PTP jest udział w rozwoju nauk pedagogicznych, prowadzenie, wspieranie i propagowanie badań w zakresie nauk pedagogicznych oraz popularyzacja ich osiągnięć w kraju i za granicą. Towarzystwo jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Badań Edukacyjnych (European Educational Research Association, EERA) i Światowego Towarzystwa Badań Edukacyjnych (World Education Research Association, WERA).

MK

Dyskusja (0 komentarzy)