Aktualności
Sprawy nauki
06 Grudnia
Opublikowano: 2021-12-06

Nowi członkowie Akademii Młodych Uczonych PAN

Akademia Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk ma 18 nowych członków. Ich wyboru dokonano na ostatniej sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN, która odbyła się 3 grudnia.

Akademia Młodych Uczonych została powołana w 2010 roku w celu promowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez wybitnych młodych przedstawicieli nauki polskiej. Członkowie wybierani są przez Zgromadzenie Ogólne PAN. W chwili wyboru nie mogą mieć więcej niż 38 lat i muszą posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Ponadto powinni wyróżniać się wybitnymi osiągnięciami badawczymi oraz działalnością upowszechniającą naukę.

Zgodnie z uchwałą Prezydium PAN na 145 sesji ZO powołano 18 nowych członków. Ustalono, że poszczególne wydziały mogą wybrać: Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN – 3 kandydatów, Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN – 4, Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN – 5, Wydział IV Nauk Technicznych PAN – 4 oraz Wydział V Nauk Medycznych PAN – 2.

Członkami AMU PAN zostali:

w Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN:

 • dr Aleksandra Bilewicz z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk;
 • dr hab. Karolina Hansen z Centrum Badań nad Uprzedzeniami na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego;
 • dr Monika Stobiecka z Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego;

w Wydziale II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN:

 • dr hab. Michał Bogdziewicz z Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • dr hab. Szymon Drobniak z Instytutu Nauk o Środowisku na Wydziale Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 • dr hab. Barbara Uszczyńska-Ratajczak z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu;
 • dr inż. Artur Wiktor z Katedry Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji w Instytucie Nauk o Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego;

w Wydziale III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN:

 • dr hab. Szymon Chorąży z Zakładu Chemii Nieorganicznej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 • dr hab. Anna Dyrdał z Zakładu Fizyki Mezoskopowej w Instytucie Spintroniki i Informacji Kwantowej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • dr hab. Joanna Kułaga-Przymus z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
 • dr hab. Arkadiusz Marek Tomczyk z Zakładu Meteorologii i Klimatologii na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • dr hab. Michał Tomza z Instytutu Fizyki Teoretycznej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego;

w Wydziale IV Nauk Technicznych PAN:

 • dr hab. inż. Andrzej Katunin z Katedry Podstaw Konstrukcji Maszyn na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej;
 • dr hab. inż. Anna Kłos z Instytutu Inżynierii Geoprzestrzennej i Geodezji na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego
 • dr hab. inż. Łukasz Sadowski z Katedry Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej;
 • dr hab. Marzena Smol z Zakładu Geoinżynierii i Inżynierii Środowiska w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN;

w Wydziale V Nauk Medycznych PAN:

 • dr Ewelina Piktel z Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej i Inżynierii Nanobiomedycznej na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku;
 • dr hab. n. med. Maciej Sałaga z Katedry Chemii i Biochemii Medycznej na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Członkowie AMU PAN wybierani są na tzw. zakładkę, tzn. część osób zostaje wymieniona w połowie kadencji, która trwa 5 lat. Obecnym, przewodniczącym jest dr hab. Karol Palka z Instytutu Matematycznego PAN, którego 15 grudnia zastąpi na tym stanowisku dr Jacek Kolanowski z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu.

MK

Młodzi świętują jubileusz

Dyskusja (0 komentarzy)