Aktualności
Sprawy nauki
18 Września
Opublikowano: 2020-09-18

Nowi członkowie Rady Narodowego Centrum Nauki

Wojciech Murdzek, minister nauki i szkolnictwa wyższego, powołał 12 nowych członków Rady Narodowego Centrum Nauki. 

Rada Narodowego Centrum Nauki jest kluczowym organem NCN, który m.in. określa dyscypliny naukowe i grupy dyscyplin, w ramach których są ogłaszane i przeprowadzane konkursy NCN na realizację projektów badawczych, ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych  lub grup dyscyplin i określa warunki przeprowadzania konkursów, a także dokonuje wyboru – spośród wybitnych naukowców polskich i zagranicznych – Zespołów Ekspertów odpowiedzialnych za ocenę wniosków złożonych w konkursach.

W związku z przypadającą w grudniu 2020 roku wymianą połowy składu Rady Narodowego Centrum Nauki, minister Wojciech Murdzek powołał 12 nowych członków tego gremium. Ich kadencja rozpocznie się 15 grudnia 2020 r. i potrwa do 14 grudnia 2024 r.

Powołania otrzymali:

 1. prof. dr hab. Krystyna Bartol (Zakład Hellenistyki Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 2. prof. dr hab. Wojciech Dajczak (Zakład Prawa Rzymskiego, Tradycji Prawnych i Prawa Dziedzica Kulturowego na Wydziale Prawa o Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 3. prof. dr hab. Stefan Dziembowski (Instytut Informatyki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego)
 4. dr hab. inż. Krzysztof Fic (Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej)
 5. dr hab. Joanna Golińska-Pilarek (Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego)
 6. prof. dr hab. Robert Hasterok (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego)
 7. prof. dr hab. Monika Kaczmarek (Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie)
 8. prof. dr hab. Grzegorz Karch (Instytut Matematyczny na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego)
 9. prof. dr hab. Barbara Klajnert-Maculewicz (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego)
 10. prof. dr hab. Bronisław Rudak (Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN)
 11. prof. dr hab. n. med. Anetta Undas (Zakład Kardiochirurgii, Anestezjologii i Kardiologii Doświadczalnej Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego)
 12. prof. dr hab. Tomasz Zaleśkiewicz (Instytut Psychologii na Wydziale Psychologii SWPS – Uniwersytetu Humanistycznospołecznego we Wrocławiu)

W składzie Rady Narodowego Centrum Nauki pozostają, powołani 15 grudnia 2018 r., następujący członkowie (ich kadencja skończy się 14 grudnia 2022 r.):

 1. prof. dr hab. Jakub Fichna (Zakład Biochemii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi)
 2. prof. dr hab. Jacek Kuźnicki (Laboratorium Neurodegeneracji Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie)
 3. prof. dr hab. Jerzy Łuczka (Zakład Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)
 4. prof. dr hab. Dariusz Markowski (Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 5. prof. dr hab. Piotr Migoń (Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Warszawskiego)
 6. dr hab. Justyna Olko (Pracownia „Spotkania Starego i Nowego Świata” na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego)
 7. prof. dr hab. inż. Marek Samoć (Katedra Inżynierii i Modelowania Materiałów Zaawansowanych na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej)
 8. prof. dr hab. Andrzej Sobczak (Zakład Chemii Ogólnej i Nieorganicznej na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego)
 9. prof. dr hab. Tomasz Szpiro (Zakład Analizy i Wspomagania Decyzji w Instytucie Ekonometrii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie)
 10. prof. dr hab. inż. Aneta Wojdyło (Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Nutraceutyków Roślinnych na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)
 11. dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz (Katedra Nauk Ekonomicznych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej)
 12. prof. dr hab. inż. Teresa Zielińska (Zakład Teorii Maszyn i Robotów w Instytucie Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej).

źródło: MNiSW

Dyskusja (0 komentarzy)