Aktualności
Sprawy nauki
03 Czerwca
Opublikowano: 2020-06-03

Nowi członkowie Rady NAWA

Do składu Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej dołączyli nowi członkowie. Pracami tego organu w nowej czteroletniej kadencji kieruje dr hab. Tomasz Pietrzykowski, prof. Uniwersytetu Śląskiego.

Rada jest jednym z dwóch organów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Do jej zadań należy przygotowywanie propozycji kierunków działań i rozwoju agencji, opiniowanie sprawozdań z jej działalności, a także dokonywanie okresowej oceny realizacji planów działania. Oprócz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (prof. Wiesław Banyś), Krajowej Reprezentacji Doktorantów (mgr inż. Ewelina Pabjańczyk-Wlazło), Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (Magdalena Koziara) oraz Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dr hab. Marcin Krawczyński) swoich przedstawicieli do Rady powołują: premier (Rafał Siemianowski) oraz ministrowie: gospodarki (Robert Nowicki) i spraw zagranicznych (prof. Marek Konarzewski). Reprezentantką ministra finansów została właśnie Karolina Pawłowska, zaś minister nauki i szkolnictwa wyższego powołał do składu dr. hab. Tomasza Pietrzykowskiego, prof. UŚ w Katowicach, i prof. dr. hab. n. med. Tadeusza Faustyna Krzemińskiego.

Jednocześnie Wojciech Murdzek wyznaczył prof. Pietrzykowskiego na nowego przewodniczącego Rady NAWA. Jego zastępcą będzie dotychczasowy członek Rady – dr hab. prof. nadzw. Marcin Krawczyński.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, która została utworzona w 2017 roku, działa na rzecz internacjonalizacji polskiej nauki. Jej celem jest wsparcie procesów międzynarodowej współpracy badawczej i wymiany akademickiej, a także upowszechnianie informacji o polskim szkolnictwie wyższym i promocja języka polskiego za granicą.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)