Aktualności
Sprawy nauki
10 Listopada
Opublikowano: 2020-11-10

Nowi członkowie Rady NCBR

Trzynaście nowych osób reprezentujących środowiska naukowe oraz społeczno-gospodarcze i finansowe powołał Minister Edukacji i Nauki do Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Rada Centrum jako ciało doradcze i opiniotwórcze wypowiada się w sprawach określania proponowanych zadań badawczych służących realizacji strategicznych programów badań naukowych i rozwojowych, warunków konkursów na wykonanie prac badawczych oraz innych zadań wynikających z przepisów ustawy. Posiada decydujący głos w zakresie ustanawiania składu zespołów ekspertów i rozporządzania majątkiem Centrum. Na etapie projektu opiniuje również roczny plan finansowy, plan działalności Centrum oraz sprawozdania dyrektora nt. działalności Centrum.

W skład Rady wchodzi 30 osób, w tym: dziesięciu członków wskazanych przez środowiska naukowe, dziesięciu wskazanych przez środowiska społeczno-gospodarcze i finansowe oraz dziesięciu przedstawicieli administracji państwowej. Kadencja Rady trwa 4 lata, przy czym co 2 lata następuje wymiana połowy jej składu.

W wyniku naboru kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, do jej składu na okres od 30 listopada 2020 r. do 29 listopada 2024 r. minister edukacji i nauki powołał reprezentujących środowiska naukowe:

 • dr. hab. Karola Franciszka Kramkowskiego, adiunkta z Zakładu Chemii Fizycznej na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku;
 • prof. dr. hab. inż. Tomasza Łodygowskiego, rektora Politechniki Poznańskiej w latach 2012–2020, kierownika Zakładu Lotnictwa na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej;
 • prof. dr. hab. Piotra Perlina z Instytutu Wysokich Ciśnień PAN;
 • dr. hab. Piotra Sankowskiego z Instytutu Informatyki na Uniwersytecie Warszawskim
 • dr. hab. Andrzeja Stanisławka, chirurga-onkologa, kierownika Katedry Środowiskowej Opieki Zdrowotnej Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, byłego sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • dr. Patryka Tomaszewskiego z Katedry Myśli Politycznej Na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika;

oraz reprezentujących środowiska społeczno-gospodarcze i finansowe:

 • dr. Artura Bartoszewicza;
 • mgr Stanisława Derehajłę;
 • mgr inż. Włodzimierza Fisiaka;
 • dr. Krzysztofa Hellera;
 • dr. inż. Tadeusza Mączkę;
 • mgr Dariusza Nowakowskiego;
 • mgr Ryszarda Sobańskiego.

Swoich przedstawicieli wskażą także m.in.: minister rolnictwa, minister zdrowia, minister obrony narodowej oraz minister środowiska.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)