Aktualności
Sprawy nauki
02 Marca
Źródło: NASK
Opublikowano: 2020-03-02

Nowy dyrektor NASK

Minister cyfryzacji Marek Zagórski powołał dr. inż. Kamila Sitarskiego na stanowisko dyrektora Państwowego Instytutu Badawczego – Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej. Zastąpił on na tym stanowisku dr. hab. Jacka Leśkowa. 

Kamil Sitarski jest doktorem nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu – specjalizacja: zarządzanie wiedzą. Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Aktywnie działa na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej, gdzie zajmuje się zagadnieniami, związanymi z systemami informatycznymi zarządzania, paradygmatami gospodarki cyfrowej i zarządzaniem wiedzą (rozprawa doktorska poświęcona modelowi referencyjnemu informatycznego systemu zarządzania wiedzą). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego (obecnie zasiada w Zarządzie Oddziału Mazowieckiego PTI) oraz Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej. Był prelegentem podczas licznych konferencji krajowych i zagranicznych. Posługuje się biegle językiem angielskim. Jego hobby to nowe technologie, podróże, fotografia, astronomia, popularyzacja nauki, literatura XIX i XX wieku.

– NASK jest instytucją, która realizuje strategiczne projekty w cyfryzacji Polski i kluczowe zadania w obszarze cyberbezpieczeństwa. Życzę wielu sukcesów w wypełnianiu misji NASK. Jestem przekonany, że dotychczasowe doświadczenie naukowe i menedżerskie pana dyrektora przyczyni się do dalszego dynamicznego rozwoju Instytutu – powiedział podczas wręczania nominacji minister cyfryzacji Marek Zagórski.

NASK jest państwowym instytutem badawczym, którego misją jest poszukiwanie i wdrażanie rozwiązań, służących rozwojowi sieci teleinformatycznych w Polsce oraz poprawie ich efektywności i bezpieczeństwa. Instytut prowadzi badania naukowe, prace rozwojowe, a także działalność operacyjną na rzecz bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. Zajmuje się również edukacją na temat zachowań w internecie m.in. ochroną dzieci w sieci, informowaniem o takich zjawiskach jak hejt czy patostreaming. Wśród projektów instytutu jest także budowa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (zakłada dostęp szkół do szerokopasmowego internetu i likwidację tzw. białych plam na mapie Polski) czy zarządzanie polskimi domenami internetowymi. W strukturach NASK działa również CSIRT (Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego), który zajmuje się przykładowo nagłymi wypadkami w zakresie cyberbezpieczeństwa i cyberatakami. Niebawem NASK ma przejść pod nadzór Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dyskusja (0 komentarzy)