Aktualności
Sprawy nauki
05 Maja
Źródło: www.ptbioch.edu.pl
Opublikowano: 2022-05-05

Nowy prezes Polskiego Towarzystwa Biochemicznego

Prof. Adam Szewczyk został nowym prezesem Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Zastąpił na tym stanowisku prof. Andrzeja Legockiego, który stał na czele organizacji od 2014 roku. 

Nowe władze na kadencję 2022–2025 wybrano 27 kwietnia. Dwunastym w historii prezesem został wieloletni sekretarz PTB, a ostatnio wiceprezes – prof. dr hab. Adam Szewczyk. W latach 2008–2017 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego, obecnie jest przewodniczącym Rady Naukowej tej placówki. W Nenckim kieruje Pracownią Wewnątrzkomórkowych Kanałów Jonowych. Jego badania dotyczą funkcji, właściwości biofizycznych i farmakologii mitochondrialnych kanałów potasowych. Białka te są zaangażowane w zjawisku cytoprotekcji , m.in. w komórkach serca. Najciekawsze osiągnięcia prof. Szewczyka dotyczą oddziaływania aktywatorów kanałów potasowych z mitochondriami. Jest autorem ponad stu publikacji w czasopismach międzynarodowych dotyczących bioenergetyki oraz transportu substancji przez błony biologiczne.

Ukończył studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. W 2004 roku otrzymał tytuł profesora nauk biologicznych. Przebywał na stażach naukowych na Uniwersytecie w Bernie, Uniwersytecie Nicejskim oraz Johns Hopkins University w Baltimore. W latach 2006–2014 uczestniczył w pracach Komitetu Wykonawczego Federacji Europejskich Towarzystw Biochemicznych (FEBS). Był współorganizatorem Kongresów FEBS, które odbywały się w Warszawie (2004) i Krakowie (2019).

Polskie Towarzystwo Biochemiczne zostało założone w 1958 roku w Warszawie. Skupia osoby zawodowo lub tylko amatorsko związane z biochemią. Celem PTB jest popieranie rozwoju nauk biochemicznych i ich popularyzacja. Towarzystwo wydaje dwa czasopisma: Acta Biochimica Polonica (od 1954) oraz kwartalnik Postępy Biochemii (od 2001). Organizuje doroczne zjazdy biochemików i konferencje specjalistyczne. Jest członkiem The Federation of European Biochemical Societies (FEBS).

MK

Dyskusja (0 komentarzy)