Aktualności
Sprawy nauki
24 Stycznia
Opublikowano: 2019-01-24

Nowy projekt rozporządzenia w sprawie współczynników kosztochłonności

W serwisie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się, jeszcze niepodpisany, nowy projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie współczynników kosztochłonności. 

Rozporządzenie to określa współczynniki kosztochłonności prowadzenia kształcenia na studiach stacjonarnych w poszczególnych dyscyplinach naukowych lub dyscyplinach artystycznych oraz działalności naukowej w poszczególnych dyscyplinach.

W porównaniu z pierwotną wersją projektu, zaprezentowaną w listopadzie ubiegłego roku, pod wpływem głosów środowiska akademickiego zdecydowano się zmniejszyć rozpiętość wartości współczynników z przedziału 1–6 do przedziału 1–4. Najwyższą z możliwych wartość w kształceniu otrzymały, jak poprzednio, tylko nauki medyczne. Z dyscyplin, które wówczas dostały najniższy współczynnik 1, w dwóch przypadkach – nauki o kulturze i religii oraz pedagogika – został on zwiększony do 1,5.

Z kolei w działalności naukowej do dyscyplin, które już w listopadowym projekcie miały najwyższą wartość współczynnika (automatyka, elektronika i elektrotechnika; informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria materiałowa, inżynieria mechaniczna) dołączyła inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (w sześciostopniowej skali miała 4,5). Pięciu dyscyplinom udało się opuścić najniższy pułap, przy czym psychologia zaliczyła z nich największy skok, bo z 1″ w skali sześciostopniowej dostała teraz 2″ w czterostopniowej. Z kolei historii, naukom o kulturze i religii, naukom o polityce i administracji, naukom socjologicznym wyliczono współczynnik kosztochłonności 1,5 (poprzednio 1).

MK

Projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie współczynników kosztochłonności

Współczynniki kosztochłonności prowadzenia działalności naukowej w poszczególnych dyscyplinach naukowych lub dyscyplinach artystycznych

Współczynniki kosztochłonności prowadzenia kształcenia na studiach stacjonarnych w poszczególnych dyscyplinach naukowych lub dyscyplinach artystycznych:

 

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)