Aktualności
Sprawy nauki
28 Grudnia
Źródło: www.am.szczecin.pl
Opublikowano: 2023-12-28

Nowy przewodniczący i wymiana części składu Polskiej Komisji Akredytacyjnej!

Dr hab. inż. Janusz Uriasz został nowym przewodniczącym Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Minister nauki Dariusz Wieczorek dokonał zmian w składzie tego gremium powołanym kilka tygodni temu przez Przemysława Czarnka.

Pod koniec listopada powołano członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kadencję 2024–2027. To niezależna instytucja działająca na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia w polskim systemie szkolnictwa wyższego. Tworzą ją osoby powoływane spośród kandydatów posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, zgłoszonych przez senaty uczelni, Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencję Zawodowych Szkół Polskich, Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, ogólnokrajowe stowarzyszenia naukowe i organizacje pracodawców.

Minister Przemysław Czarnek, wiedząc już, że nie będzie kierował resortem, niepotrzebnie, w naszej ocenie, dokonał wyboru nowego składu PKA. Z racji tego, że kadencja tego gremium rozpoczyna się 1 stycznia powinien zostawić tę decyzję swojemu następcy. Dlatego skorzystałem ze swoich uprawnień i wprowadziłem zmiany w składzie Komisji. Chciałbym, by była ona reprezentacją wielu różnych środowisk, wszystkich dziedzin nauki i różnych uczelni – poinformował minister Dariusz Wieczorek na specjalnej konferencji prasowej.

Zmiany dotyczą 25 osób, które nowy szef resortu odwołał, a w ich miejsce zostali powołani nowi członkowie. Ponadto szefem PKA, zamiast nominowanego wcześniej ks. prof. Tadeusza Stanisławskiego z Uniwersytetu Zielonogórskiego, został dr hab. inż. Janusz Uriasz z Politechniki Morskiej w Szczecinie. Zasiada w PKA od roku 2012, a od 2016 jest przewodniczącym Zespołu Nauk Inżynieryjno-Technicznych PKA. Przeprowadził akredytację kilkudziesięciu kierunków technicznych w kraju i za granicą. Od 2020 r. jest prorektorem ds. innowacji rozwoju Politechniki Morskiej w Szczecinie.

Naukowo zajmuje się naukowo zagadnieniami dotyczącymi: automatyzacji nawigacji, nawigacyjnych systemów informacyjnych oraz bezpieczeństwa nawigacji obejmujących wpływ czynnika ludzkiego. Jest autorem licznych publikacji naukowych, koordynował lub uczestniczył w realizacji kilkunastu projektów europejskich. Stoi na czele Polskiego Forum Nawigacji, jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nautologicznego.

GaL

Skład PKA w kadencji 2024–2027:

 • dr hab. inż. Janusz URIASZ (przewodniczący)
 • prof. dr hab. Igor BORKOWSKI
 • prof. dr hab. Tadeusz Jan BORUTA
 • dr hab. Jakub BRDULAK
 • dr hab. inż. Anna BRILLOWSKA-DĄBROWSKA
 • prof. dr hab. Mirosława BUCHHOLTZ
 • dr Anna BUDZANOWSKA
 • prof. dr hab. Lucjan CHMIELARZ
 • prof. dr hab. Paweł Artur CHMIELNICKI
 • dr hab. inż. Krystian CZERNEK
 • dr hab. Agnieszka DARDZIŃSKA-GŁĘBOCKA
 • dr hab. Karol DOBRZENIECKI
 • prof. dr hab. Dariusz DOLAŃSKI
 • dr hab. inż. Iwona DOMAGAŁA-ŚWIĄTKIEWICZ
 • dr inż. Marcin DRECHNY
 • dr hab. Piotr FRĄCZEK
 • dr hab. Mariola GŁOWACKA
 • dr hab. Piotr GOŁDYN
 • dr hab. inż. Dariusz GRABOWSKI
 • dr Beata HAOR
 • prof. dr hab. inż. Marek HENCZKA
 • prof. dr hab. Jolanta ITRICH-DRABAREK
 • prof. dr hab. Zbigniew IZDEBSKI
 • dr hab. inż. Marek JABŁOŃSKI
 • dr Agnieszka JAKUBOWSKA
 • dr Elżbieta JASKULSKA
 • prof. dr hab. inż. Grażyna JAWORSKA
 • prof. dr hab. Marcin JURGILEWICZ
 • dr hab. inż. Bożena KACZMARSKA
 • prof. dr hab. Sławomir KACZOROWSKI
 • prof. dr hab. Aleksandra KAWCZYK-KRUPKA
 • prof. dr hab. Alicja KISIELEWSKA
 • dr hab. Anna KMITA
 • dr hab. inż. Katarzyna KOCUR-BERA
 • dr hab. Adam KOSIŃSKI
 • prof. dr hab. inż. Tomasz KOZŁOWSKI
 • dr hab. inż. Dariusz KRÓL
 • dr hab. Robert KUCHARCZYK
 • dr hab. inż. Jacek KUCHARSKI
 • dr hab. inż. Dorota KULIKOWSKA
 • dr hab. Jolanta KUMIRSKA
 • prof. dr hab. Dorota KWIATKOWSKA
 • dr hab. Mariusz Maciej LEŚ
 • dr Michał ŁOBACZ
 • prof. dr hab. Ryszard MACIEJEWSKI
 • dr hab. Anna MAŁGORZEWICZ
 • dr hab. Anna MANIA
 • prof. dr hab. Anna MARCHEWKA
 • prof. dr hab. inż. Wojciech MIELICKI
 • dr hab. Leon MIODOŃSKI
 • mgr Beata OPALA
 • dr hab. Przemysław OSIEWICZ
 • dr hab. inż. Andrzej PACANA
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew PAKIEŁA
 • prof. dr hab. Agnieszka PIWOWAR
 • dr Paweł POŁAWSKI
 • dr hab. Maria PRÓCHNICKA
 • dr hab. Sławomir PRZYBYLIŃSKI
 • dr hab. Iwona PUZIO
 • dr hab. inż. Marek ROSZAK
 • dr Tomasz RÓG
 • dr Małgorzata RUPRICH
 • dr hab. inż. Piotr RUTKOWSKI
 • dr hab. inż. Krzysztof RYCZKO
 • dr hab. Krystyna RYMARCZYK
 • prof. dr hab. Mirosław SADOWSKI
 • prof. dr hab. Andrzej SAPIJA
 • prof. dr hab. Wojciech SATUŁA
 • dr hab. Krzysztof SIDORKIEWICZ
 • dr Edyta SIENKIEWICZ-DIANZENZA
 • prof. dr hab. inż. Bożena SKOŁUD
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Franciszek SKRZYPCZAK
 • dr inż. Zbigniew SKWAREK
 • dr hab. Maciej SMUK
 • prof. dr hab. Sławomir SOBCZAK
 • ks. dr hab. Adam SOLAK
 • ks. dr hab. Tadeusz STANISŁAWSKI
 • prof. dr hab. Aneta STRACHECKA
 • dr hab. Ariadna STRUGIELSKA
 • ks. dr Wojciech SURMIAK
 • dr hab. Piotr SZCZYPA
 • dr hab. Piotr Władysław SZWEDO
 • dr hab. Magdalena SZYNDLER
 • prof. dr hab. Jacek Zbigniew ŚCIBOR
 • prof. dr hab. Urszula ŚLUSARCZYK
 • dr hab. Marek ŚREDNIAWA
 • dr hab. Weronika ŚWIERCZYŃSKA-GŁOWNIA
 • dr hab. inż. Jacek TARASIUK
 • dr hab. Anna TOBOLSKA
 • dr hab. Rajmund TOMIK
 • prof. dr hab. Kamil TORRES
 • dr hab. Mirela TULIK
 • dr Katarzyna WADOŃ-KASPRZAK
 • dr hab. Anna WILDOWICZ-SZUMARSKA
 • prof. dr hab. Joanna WÓJCIK
 • dr hab. Jerzy WÓJTOWICZ
 • prof. dr hab. Magdalena ZIOŁO
 • dr hab. inż. Andrzej ŻAK
 • Kewin LEWICKI – Przewodniczący Parlamentu Studentów RP.
Dyskusja (0 komentarzy)