Aktualności
Sprawy nauki
13 Stycznia
Źródło: www.uw.edu.pl
Opublikowano: 2022-01-13

Nowy przewodniczący RGNiSW

Były rektor Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Marcin Pałys został nowym przewodniczącym Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zastąpił na tym stanowisku prof. Zbigniewa Marciniaka.

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest instytucją przedstawicielską środowiska szkolnictwa wyższego i nauki. Współdziała z ministrem edukacji i nauki oraz z innymi organami władzy i administracji publicznej w ustalaniu polityki edukacyjnej państwa w zakresie szkolnictwa wyższego. W skład tego 30-osobowego gremium w kadencji 2022–2025 wchodzi:

  • 14 nauczycieli akademickich wybranych przez:

Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (prof. dr hab. Tomasz Bączek – Gdański Uniwersytet Medyczny; prof. dr hab. Krzysztof Diks – Uniwersytet Warszawski; prof. dr hab. Stanisław Kistryn – Uniwersytet Jagielloński; prof. dr hab. Agnieszka Merkisz-Guranowska – Politechnika Poznańska; prof. dr hab. Tomasz Miczka – Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach; dr hab. Marcin Pałys, prof. UW – Uniwersytet Warszawski; prof. dr hab. Alicja Przyłuska-Fiszer – Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie; prof. dr hab. inż. Jan Szmidt – Politechnika Warszawska; prof. dr hab. Marek Stefan Szyndel – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; prof. dr hab. Jan Władysław Wiktor – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; prof. dr hab. Jacek Witkoś – Uniwersytet im. Adama Mikiewicza w Poznaniu; ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie);

Konferencję Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych (prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu);

Konferencję Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (dr hab. Zygmunt Miatkowski, prof. WSZŚ – Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi);

  • 3 przedstawicieli Polskiej Akademii Nauk wybranych przez Prezydium PAN (prof. dr hab. Grażyna Borkowska – Instytut Badań Literackich PAN; prof. dr hab. Krzysztof Narkiewicz – Gdański Uniwersytet Medyczny, PAN; dr hab. Anna Czarnecka – Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN);
  • 1 przedstawiciel instytutów badawczych i 1 przedstawiciel państwowych instytutów badawczych wybrani przez Radę Główną Instytutów Badawczych (dr hab. inż. Barbara Rymsza, prof. IBDIM – Instytut Badawczy Dróg i Mostów; prof. dr hab. Danuta Sosnowska – Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy);
  • 1 przedstawiciel Sieci Badawczej Łukasiewicz (dr inż. Karol Zielonka – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji);
  • 4 studentów wybranych przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (Magdalena Graca – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Damian Karolewski – WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania; Marcelina Kościołek – Uniwersytet Jagielloński; Karolina Zalewska – Uniwersytet Medyczny w Łodzi);
  • 2 doktorantów wybranych przez Krajową Reprezentację Doktorantów (Michał Klimczyk, Marta Rajewska);
  • 2 przedstawicieli pracowników wybranych przez reprezentatywne organizacje związków zawodowych (Elżbieta Chodzyńska – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Forum Związków Zawodowych; dr inż. Bogusław Dołęga, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, NSZZ „Solidarność”);
  • 2 przedstawicieli pracodawców wybranych przez reprezentatywne organizacje pracodawców (dr hab. Katarzyna Byrka, prof. Uniwersytetu SWPS – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny; dr hab. Andrzej Fal, prof. UKSW – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie).

Nowym przewodniczącym RGNiSW został dr hab. Marcin Pałys, prof. UW. W latach 2012–2020 był rektorem Uniwersytetu Warszawskiego. Wcześniej przez cztery lata pełnił funkcję prorektora UW ds. rozwoju i polityki finansowej. Ukończył Wydział Chemii UW. Zaraz po studiach, w 1987 roku, związał się zawodowo ze swoją Alma Mater. Rozprawę doktorską obronił w 1992 roku w University of Twente (Enschede, Holandia). W 2005 roku uzyskał habilitację. Do jego głównych zainteresowań naukowych należą: chemia nieorganiczna i fizyczna, w szczególności badanie złożonych zjawisk transportu w układach elektrochemicznych oraz zastosowanie metod sztucznej inteligencji w chemii.

W kadencji 2019–2023 zasiada w zarządzie European University Association, a od 2021 r. – w Radzie Zarządzającej Magna Charta Observatory – organizacji działającej na rzecz poszanowania i ochrony fundamentalnych wartości akademickich.

Organy władzy publicznej zasięgają opinii RGNiSW w sprawach:
1) zasad działania i kierunków rozwoju systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zarządzania uczelniami oraz w sprawach studentów, doktorantów i kadry naukowej;
2) projektu budżetu państwa w części dotyczącej szkolnictwa wyższego i nauki;
3) projektów aktów prawnych dotyczących systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

Zgodnie ze statutem Rada wyraża z własnej inicjatywy opinie w sprawach dotyczących szkolnictwa wyższego, nauki, kultury i oświaty; może również zwracać się w tych sprawach do organów władzy publicznej, jednostek naukowych i uczelni.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)