Aktualności
Sprawy nauki
09 Lutego
Źródło: archiwum prywatne
Opublikowano: 2021-02-09

Nowy Rzecznik Praw Doktoranta

Wojciech Kiełbasiński, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, został nowym Rzecznikiem Praw Doktoranta. Konkurs na to stanowisko przeprowadziła Krajowa Reprezentacja Doktorantów.

Rzecznik Praw Doktoranta stoi na straży praw doktorantów, bada sygnały o podejrzeniu ich naruszenia oraz podejmuje interwencje w razie stwierdzenia zaistnienia naruszeń tych praw. Do jego obowiązków należy także m.in. opracowywanie i wydawanie sprawozdań i zaleceń w zakresie problemów z przestrzeganiem praw doktorantów i organizowanie kampanii informacyjnych w tym zakresie.

W wyniku konkursu ogłoszonego w styczniu przez KRD stanowisko to objął Wojciech Kiełbasiński, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a obecnie uczestnik studiów doktoranckich z zakresu nauk prawnych w tej samej jednostce. Wiedzę oraz umiejętności praktyczne zdobywa jako aplikant radcowski. Jego kandydaturę zgłosił Samorząd Doktorantów UMK.

Od początku studiów był zaangażowany w działalność na rzecz społeczności akademickiej. W przeszłości aktywnie działał w samorządzie studenckim UMK oraz reprezentował studentów w organach kolegialnych uczelni. Był także m.in. członkiem Rady Studentów Parlamentu Studentów RP, przewodniczącym Forum Uniwersytetów Polskich oraz ekspertem PKA ds. studenckich.

Obecnie pełni funkcję sekretarza zespołów oceniających Polskiej Komisji Akredytacyjnej, zasiada w Zarządzie Samorządu Doktorantów UMK oraz w Radzie Fundacji Scientia Thorunensia, która prowadzi projekty skierowane do studentów i doktorantów. Współtworzył ogólnopolską platformę naukową eDoktorant.pl.

W obszarze jego zainteresowań naukowych znajduje się prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Interesuje się także prawem administracyjnym, prawem europejskim oraz prawem sportowym. Jest autorem kilkunastu artykułów naukowych. Prowadził wiele szkoleń związanych z prawem o szkolnictwie wyższym i nauce.

Pomoc prawna ze strony Rzecznika Praw Doktoranta jest nieodpłatna. Kontakt do RPD: rzecznik@krd.edu.pl.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)
Tagi: