Aktualności
Sprawy nauki
26 Maja
Opublikowano: 2020-05-26

Nowy skład Komitetu Polityki Naukowej

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek podpisał akty powołania nowych członków Komitetu Polityki Naukowej. Ich kadencja rozpocznie się 1 czerwca i potrwa do 31 maja 2022 r.

KPN jest organem pomocniczym ministra w zakresie polityki naukowej państwa. Komitet przeprowadza ewaluację realizacji polityki naukowej państwa oraz opiniuje dokumenty przedstawione przez ministra. Do głównych zadań KPN należy udzielanie pomocy ministrowi przy opracowywaniu: dokumentów dotyczących rozwoju nauki oraz polityki naukowej i innowacyjnej, projektu budżetu państwa oraz planu finansowego określającego środki finansowe na naukę, krajowych i zagranicznych priorytetów inwestycyjnych, a także opiniowanie: projektów aktów normatywnych dotyczących rozwoju nauki i innowacyjności, planów działalności Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz sporządzanie merytorycznych ocen sprawozdań z ich działalności. W skład tego gremium wchodzi 12 członków, powołanych przez ministra. Ich kadencja trwa 2 lata. Ta sama osoba może pełnić funkcję członka KPN nie dłużej niż przez 2 kolejne kadencje.

Jak zaznaczono w komunikacie resortu, nowy skład KPN odzwierciedla spektrum polskiej nauki i jej wysoki poziom w wielu dziedzinach, a także zróżnicowanie geograficzne najlepszych polskich ośrodków naukowych i akademickich.

Od 1 czerwca w Komitecie Polityki Naukowej zasiadać będą:

 • prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta, prof. nauk weterynaryjnych z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, kierownik Laboratorium Immunologii Rozrodu w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu, prorektor ds. innowacji i współpracy z gospodarką UPWr;
 • dr hab. inż. Piotr Chołda, prof. AGH, z Katedry Telekomunikacji na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie;
 • dr hab. Maciej Duszczyk z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, prorektor ds. naukowych UW;
 • prof. dr hab. inż. Marek Figlerowicz, inżynier chemik i biolog, specjalizuje się w biologii molekularnej, kierownik Zakładu Biologii Molekularnej i Systemowej Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN;
 • dr Agata Karska, astrofizykz Instytutu Astronomii na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
 • prof. dr hab. Magdalena Król, specjalistka w zakresie onkologii eksperymentalnej z Katedry Nauk Fizjologicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
 • dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG, kierownik Katedry Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego;
 • dr hab. Beata Mikołajczyk, prof. UAM, językoznawczyni, germanistka, kierownik Zakładu Języka Niemieckiego w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prorektor kierująca Szkołą Nauk Humanistycznych;
 • prof. dr hab. n. med. Marcin Moniuszko, alergolog, internista, kierownik Kliniki Alergologii i Chorób Wewnętrznych oraz Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, prorektor do spraw nauki UMB;
 • prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, specjalista w zakresie automatyki przemysłowej, komputerowych systemów sterowania, cyfrowego przetwarzania sygnałów, kierownik Zakładu Pomiarów i Systemów Sterowania na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, prorektor ds. nauki i rozwoju PŚl;
 • prof. dr hab. Jacek Semaniak, fizyk, specjalizujący się w fizyce atomowej i cząsteczkowej, ustępujący rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach;
 • dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. UKSW, socjolog kultury z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Spośród członków Komitetu co pół roku wybierany jest przewodniczący. W mijającej kadencji na czele KPN stali: prof. dr hab. Jerzy Szwed, prof. dr hab. Tomasz Żylicz, dr hab. Natalia Letki i dr hab. Marcin Nowotny.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)