Aktualności
Sprawy nauki
16 Listopada
Opublikowano: 2023-11-16

Nowy skład Rady Młodych Naukowców

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek powołał nowy skład Rady Młodych Naukowców – organu doradczego, którego zadaniem jest wspieranie rozwoju kariery młodych badaczy.

Rada Młodych Naukowców zainaugurowała swoją działalność w lutym 2010 roku. Od tamtej pory zasiadało w niej ponad stu przedstawicieli środowiska młodych uczonych. Do ich zadań należy promowanie rozwiązań i mechanizmów wspierających dokonania środowiska młodych badaczy w Polsce. Z końcem września upłynęła VII kadencja tego organu. Do połowy października trwał nabór na kolejną kadencję. Zarządzeniem z 14 listopada minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek powołał nowy skład RMN. Tworzy go 21 osób (część z nich zasiadała w Radzie także w poprzedniej kadencji):

 • mgr Jakub Akonom – Akademia Katolicka w Warszawie;
 • mgr Anna Andrzejewska – Katedra Konserwacji-Restauracji Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
 • mgr inż. Barbara Balon – Katedra Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania na Wydziale Mechanicznym Politechniki Śląskiej;
 • dr Dominika Bugno-Narecka – Katedra Literatury i Kultury Amerykańskiej w Instytucie Literaturoznawstwa na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (kolejna kadencja);
 • dr n. med i n. o zdr. Beata Chełstowska – Zakład Biochemii i Diagnostyki Laboratoryjnej na Wydziale Medycznym. Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego;
 • dr hab. inż. Aleksandra Dunisławska – Katedra Biotechnologii i Genetyki Zwierząt na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich (kolejna kadencja);
 • dr Dawid Dygas – Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej;
 • dr Arkadiusz Jasiński – Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego (kolejna kadencja);
 • mgr inż. Adrian Kopytowski – Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Warszawskiej;
 • dr Dawid Kostecki – Katedra Teorii i Filozofii Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (kolejna kadencja);
 • dr Monika Turska-Kozłowska –  Instytut Nauk Biologicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II;
 • dr Natalia Krata – Klinika Transplantologii, Immunologii, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych na Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;
 • mgr inż. Kamil Kucharski – Wydziałowe Laboratorium Badań Kół Zębatych Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza;
 • dr inż. Edyta Mazur – Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN;
 • dr Olga Witkowska-Piłaszewicz – Katedra Chorób Duzych Zwierząt i Klinika w Instytucie Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
 • mgr Mariola Pirek – Szkoła Doktorska Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
 • dr Anna Płatek – Zakład Biofizyki, Fizjologii i Patofizjologii na Wydziale Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;
 • dr Jakub Pruś – Instytut Filozofii Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie (kolejna kadencja);
 • dr inż. Mateusz Szatkowski – Katedra Optyki i Fotoniki na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej (kolejna kadencja);
 • dr Tomasz Wicha – Katedra Teorii i Metodologii Nauk o Polityce i Administracji w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (kolejna kadencja);
 • dr Artur Żuchowski – Instytut Kompozycji i Teorii Muzyki na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. 

Wśród nowych członków jest po 4 przedstawicieli nauk inżynieryjno-technicznych, nauk społecznych oraz nauk medycznych i nauk o zdrowiu, po 2 – nauk humanistycznych, nauk rolniczych, nauk ścisłych i przyrodniczych, sztuki oraz jeden reprezentant nauk teologicznych. Ich kadencja rozpocznie się 17 listopada i potrwa do końca października 2025 roku.

Do zadań RMN należy m.in. identyfikowanie istniejących i przyszłych barier rozwoju kariery młodych naukowców; przygotowywanie rekomendacji dotyczących instrumentów wspomagania kariery młodych naukowców; przybliżanie młodym naukowcom mechanizmów finansowania nauki; wspieranie kontaktów młodych naukowców z przedstawicielami środowisk gospodarczych oraz instytucji wdrażających innowacyjne rozwiązania w nauce.

MK

Dyskusja (2 komentarze)
 • ~ANNA Kowalska 17.11.2023 12:47

  Szkoda, że osoby, które się nie dostały się do Rady nie dostały żadnej informacji. Żenada.

 • ~JP 17.11.2023 11:07

  dr Dawid Kostecki – II kadencja
  dr Arkadiusz Jasiński – III kadencja